• PVV-Statenlid Ton Diepeveen.

    BNN-VARA

Gelderse Vink-motie van wantrouwen verworpen

ARNHEM/BARNEVELD De Gelderse politiek heeft woensdagmiddag een motie van wantrouwen van de PVV-fractie verworpen tegen Gedeputeerde Staten (GS), over de informatievoorziening inzake het dossier van de Barneveldse afvalverwerker Vink. 

Jannes Bijlsma

De PVV nam het Gedeputeerde Staten kwalijk dat het onjuiste informatie had verstrekt over een wob-verzoek. Tv-programma Zembla wilde inzage in rapporten van de Gelderse omgevingsdiensten naar mogelijke overtredingen van Vink bij verwerking van asbest en verbrande afvalresten. Eerder kreeg het wel een rapport over de zandtoepassingen van het bedrijf, waarover in november vorig jaar veel commotie ontstond, omdat was gebleken er ten onrechte gereinigd zand was gebruikt onder de Barneveldse woonwijken Veller en Eilanden-Oost.

Het programma kreeg deze twee rapporten echter niet. Ook Statenleden en Barneveldse raadsleden kregen er geen toegang toe. GS lieten in antwoorden op schriftelijke vragen weten de documenten niet te willen verstrekken op verzoek van het Openbaar Ministerie, omdat dat werkte aan een strafrechtelijk onderzoek.

VOLSTREKTE LEUGEN Vorige week liet het OM echter in een brief aan de Gelderse volksvertegenwoordigers weten dat dit niet klopte. Het had helemaal geen belemmeringen voor openbaarmaking opgeworpen en daarmee had GS verkeerde informatie verstrekt aan Provinciale Staten. PVV-statenlid Ton Diepeveen was zeer verbaasd over de gang van zaken en vroeg een interpellatiedebat aan. ,,Het OM heeft u terechtgewezen”, zo sprak hij richting Gedeputeerde Staten. ,,De brief kan niet anders worden uitgelegd dan dat u hebt zitten liegen. U hebt zich steeds verscholen achter het OM, dat bezwaar zou maken tegen openbaarmaking. Dat blijkt een volstrekte leugen te zijn”, zei hij woensdagmiddag tijdens de Statenvergadering. 

Volgens gedeputeerde Peter Drent was er geen sprake van het bewust onjuist informeren van de Staten, maar van een verkeerde interpretatie van een overleg tussen omgevingsdiensten, politie en het OM. ,,Er kwam een wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur, red.) binnen. Politie en het OM insinueerden dat het wijs was om iets niet openbaar te maken. Toen kwam er een advies van onze omgevingsdienst naar onze ambtelijke organisatie om de rapporten even vertrouwelijk te houden. om het handhavingstraject niet in gevaar te brengen. Kennelijk is er in dat overleg een conclusie getrokken, waarvan het OM nu zegt dat die een verkeerde interpretatie is van de afspraken. Dat gebeurt ons allemaal wel eens.”

DAGLICHT Toch mogen dergelijke interpretatieverschillen voortaan niet meer voorkomen, zo vindt de gedeputeerde. ,,Het voedt namelijk het gevoel dat er zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.” In het vervolg maken Gedeputeerde Staten alle informatie ten aanzien van dit dossier openbaar. ,,En als OM en politie dat niet willen, dan moeten ze dat op schrift stellen. Dan hebben we in de toekomst deze discussies niet meer.”

Voor de PVV was deze beantwoording niet voldoende. De motie van wantrouwen die de partij hierover indiende werd echter in meerderheid afgewezen. Andere fracties meenden dat GS de informatie niet bewust achter hielden. ChristenUnie-Statenlid Janneke Slingerland kwalificeerde de gang van zaken als een ‘communicatiestoornis’. ,,Dit is een complexe situatie. Waar mensen werken, wordt het soms ingewikkeld”, sprak Karin Jeurink (PvdA). ,,Dat is menselijk.”

De PVV bleek niet alleen te staan in haar kritiek. De motie werd uiteindelijk gesteund door verschillende Statenleden. De fracties van Forum voor Democratie, SP en Partij voor de Dieren vonden de motie te ver gaan, maar om een signaal af te geven besloten zij er voor de helft voor en voor de helft tegen te stemmen. Daarmee werd deze verworpen.

Label:

Zandcrisis