• Pauw Media

Gemeente Barneveld eist informatie over herkomst Vink-zand op

BARNEVELD De gemeente Barneveld dreigt afvalverwerker Vink met 'bestuursrechtelijke middelen', als dat blijft weigeren te zeggen waar het zand vandaan komt dat onterecht is toegepast onder woonwijken. Zo zou de gemeente het bedrijf een dwangsom kunnen opleggen.

Jannes Bijlsma

Deze informatie is van belang voor het onderzoek dat het bureau Royal HaskoningDHV momenteel in opdracht van de gemeente uitvoert naar de kwaliteit van het zand, zo meldt het college in antwoord op vragen van Lokaal Belang. 'Meermalen' is het bedrijf gevraagd de informatie over de herkomst van het zand te verstrekken, maar dat blijft het bedrijf om privacyredenen weigeren. Vorige week diende de gemeente een formeel verzoek bij Vink in om de informatie te verstrekken. ,,Indien Vink niet meewerkt, worden bestuursrechtelijke middelen ingezet." Tot op heden is alleen bekend geworden dat de grond onder andere afkomstig is van 'calamiteiten en bodemsaneringen', zo staat in een onderzoeksrapport van het bureau Tauw dat in opdracht van Vink is uitgevoerd.

Het college gaat tevens in op vragen van Lokaal Belang-leider Mijntje Pluimers over waarom Royal HaskoningDHV sommige zaken niet wil onderzoeken, terwijl de voormalige klankbordgroep die wel onderzocht had willen zien. Die begeleidde het onderzoek naar het mogelijk vervuilde zand, maar de leden hieven die op nadat bleek dat hun wensen ten aanzien van het onderzoek - in hun ogen - onvoldoende werden ingewilligd. Zo wilden zij dat de gemeente de aanwezigheid van puin liet meenemen, omdat het asbestverdacht zou zijn. Bij het onafhankelijk onderzoek naar het Vink-zand onder een woonwijk in Achterveld werd puin aangetroffen. De gemeente weigerde dit in het onderzoek op te nemen en Lokaal Belang vroeg zich af waarom. ,,Gelet op de huidige wet- en regelgeving wordt recent toegepast puingranulaat niet beschouwd als asbestverdacht", schrijft het college. ,,Als asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, bekijkt Royal HaskoningDHV voor de specifieke locatie wat de consequenties moeten zijn voor de onderzoeksopzet."

De klankbordgroep wilde tevens het grondwater in de wijken onderzocht hebben. Ook dit wilde de gemeente in eerste instantie niet. ,,Deskundigen verwachten dat de stoffen die in het eerste onderzoek van Vink bv in verhoogde waarden zijn aangetroffen, niet uitlogen naar grondwater." Het zand is op de meeste plekken alleen in de toplaag toegepast, dus ruim boven de grondwaterstaat. De wijk Eilanden-Oost en een bepaald cluster in Veller II vormen hierop een uitzondering, aldus het college. Daarom worden hier toch beperkte grondwatertesten uitgevoerd. ,,Dit als extra waarborg, op advies en verzoek van de klankbordgroep."

Er komt echter geen extra onderzoek naar de aanwezigheid van tetrachloretheen, minerale olie, Drins, DDD, PAK en DDT, zink, kobalt en lood in het zand, zoals de klankbordgroep wenste. Deze stoffen werden in verhoogde concentraties aangetroffen bij het onderzoek in Achterveld. In haar schriftelijke vragen stelde Pluimers niet te snappen dat het college de resultaten uit dit onderzoeksrapport niet meeneemt in haar eigen onderzoek van Royal HaskoningDHV. ,,Onbegrijpelijk, want u zegt wel zekerheid en duidelijkheid te willen", schreef Pluimers. Hierop gaan b. en w. in hun antwoorden niet in. ,,Wij lezen in bovenstaande geen vraag." Hetzelfde antwoord krijgt Pluimers op haar opmerkingen (,,dit bevreemdt zeer") over het feit dat kruipruimten in Eilanden-Oost wél, en in Veller niet worden onderzocht.

Het onderzoek van Royal HaskoningDHV is echter wel degelijk een zorgvuldig onderzoek, zo stelt het college. ,,Wij hebben reeds aangegeven dat het onderzoek geschiedt volgens de wettelijke normen en zelfs nog uitgebreider dan die normen. Er worden namelijk meer locaties bemonsterd en alle locaties worden dieper onderzocht dan voorgeschreven. Daarnaast hebben wij enkele verzoeken van de Klankbordgroep overgenomen en in de onderzoeksstrategie opgenomen." Volgens b. en w. is het niet voorbij gegaan aan de klankbordgroep, door niet op al hun wensen in te gaan. Het college wijst erop dat het een tweede onafhankelijk onderzoeksbureau inhuurde, Arcadis, om de groepsleden terzijde te staan. ,,Wij hebben echter een eigen verantwoordelijkheid om te besluiten over de onderzoeksstrategie. De klankbordgroep had daarbij een adviserende rol."

Op Pluimers' vraag of het college het met haar eens is dat 'de regie op dit dossier zoek is', antwoordt het college: ,,Nee, dat zijn wij niet met u eens."

Label:

Zandcrisis