• Wouter van Dijk

Gemeente denkt aan flitspalen bij veelbesproken oversteek

BARNEVELD De gemeente Barneveld denkt aan het plaatsen van flitspalen op verschillende plekken in de gemeentegrenzen. De ambtelijke verkeersafdeling bereidt hiervoor een aanvraag voor bij het Openbaar Ministerie (OM), dat bepaalt waar de flitsers mogen komen.

Jannes Bijlsma

Op welke plekken die moeten komen is nog niet bekend, maar de oversteek bij de Schaapsmarkt aan de Burgemeester Kuntzelaan is een van de mogelijke locaties, onthulde wethouder Van Daalen woensdagavond in een debat in de raadscommissie over de veiligheid van die weg. ,,We willen een aantal plekken in Barneveld voordragen voor een snelheidscamera”, zei hij. ,,We bereiden momenteel een verzoek voor bij het OM voor het plaatsen ervan. Daarbij kijken we welke plekken de meeste kans van slagen hebben. De oversteek bij de Kuntzelaan nemen we daar nadrukkelijk in mee.”

Raadslid Jaap van den Top (ChristenUnie) stelde het plaatsen van de flitspaal voor tijdens de commissievergadering, bij een debat over maatregelen die het college voorstelt om de Burgemeester Kuntzelaan veiliger te maken. ,,De herinrichting in 2017 had tot doel om de weg veiliger te maken, maar misschien hebben we zelfs wel het tegenovergestelde bereikt”, legde Hilhardt Brul (Pro’98) de vinger op de zere plek. Met name bij de oversteek bij restaurant De Hebberd gebeuren geregeld (bijna-) ongelukken met fietsers en voetgangers. Fietsers - die er voorrang hebben - steken er vaak onvoorspelbaar over zonder goed uit te kijken.

Bovendien rijden veel automobilisten er harder dan de toegestane 30 kilometer per uur, onder meer omdat de inrichting van de weg - bijvoorbeeld asfalt in plaats van klinkers - uitnodigt om harder te rijden. ,,Max Verstappen zou erg blij zijn met deze weg”, sprak CDA-raadslid Maarten Schipper. Wethouder Van Daalen reageerde gevat: ,,Ook Max Verstappen mag hier maar 30 rijden.”

Zonder uitzondering toonden alle commissieleden zich bijzonder kritisch over de huidige herinrichting. Dit naar aanleiding van bevindingen van een verkeersbureau, dat daar in een rapport stevige noten over kraakte. Jaap van den Top dacht aan het plaatsen van een flitspaal, terwijl Marleen Blankenburgh (Lokaal Belang) en Harry Klein Obbink (Burger Initiatief) een verkeerslicht in gedachten hadden. CDA’er Schipper toonde zich nog het meest uitgesproken, toen hij zich onomwonden afvroeg: ,,Moeten we niet concluderen dat we het hier gewoon helemaal fout hebben gedaan? Het gaat niet alleen over de Schaapsmarkt, maar bij de oversteek met de Albert Heijn gaat het ook mis, evenals nabij het De Heus Plein. De kans op ongelukken is zeer aanwezig.”

De afgelopen maanden sprak de gemeente met belanghebbenden als het Wijkplatform, de Barneveldse Middenstandsvereniging en de politie, om te kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daar kwam een pakket van tijdelijke maatregelen uit: fietsers kunnen dan niet meer vanuit het centrum doorfietsen naar de Kuntzelaan, er komen mobiele drempels en de verlichting aangepakt. Tevens worden boa’s ingezet om toezicht te houden op de snelheid en worden er tijdelijke smileyborden geplaatst. Schipper vreesde dat deze niet zullen helpen. ,,Halfbakken maatregelen”, noemde hij deze. Andere commissieleden waren iets positiever, vooral over het plan om het fietsers door middel van barrières fysiek onmogelijk te maken om vanuit de Nieuwstraat direct door te fietsen naar de oversteekplaats. SGP’er Gert Ploeg had daarbij nog een oprechte tip voor de fietsers die er oversteken: ,,Néém geen voorrang, maar wacht tot je voorrang kríjgt.” Over de mobiele drempels was hij - evenals collega Jaap van den Top (CU) - minder enthousiast. ,,Wij verwachten dat die irritatie en geluidsoverlast opleveren. Het zal wel effectief zijn voor het overstekend verkeer.” Hilhardt Brul (Pro’98) stelde voor om eens goed na te denken of het nog wel wenselijk is om fietsers bij dergelijke oversteekplaatsen voorrang te geven. ,,Bij de Vellerselaan zijn daar problemen mee, evenals bij de Churchillstraat. Je houdt je hart soms vast, zeker als het donker is.”

Naar dat laatste zal het college goed kijken, zo zegde wethouder Van Daalen toe. Hij verwachtte ook dat de mobiele drempels ‘irritant’ zullen zijn. ,,,,Maar als ze dat niet waren, kunnen we ze net zo goed niet neerleggen. Ik verwacht ook dat die echt effectief zullen zijn om het daar veiliger te maken.” Van Daalen verwacht dat verkeerslichten de veiligheid op de oversteek niet per definitie verbeteren. ,,Als die op groen staat voor autoverkeer, letten automobilisten ook minder goed op als het groen is. Als er dan iemand door rood loopt, kan er ook een ernstig ongeluk ontstaan. In een 30 kilometerzone passen eigenlijk geen verkeerslichten.” Op Bruls vraag of boa’s wel bevoegd zijn om handhavend op te treden, reageerde Van Daalen dat zij inderdaad geen boetes mogen uitschrijven. ,,We doen alles in overleg met de politie, die daar wel toe bevoegd is. Maar die kan niet altijd aanwezig zijn, in verband met de capaciteit.”

Op voorstel van SGP’er Ploeg wordt de nieuwe situatie in het najaar geëvalueerd in plaats van in juni, zoals eerder gepland was. ,,Dan kunnen de tijdelijke maatregelen ook worden meegenomen.” Van Daalen zag de meerwaarde van dit voorstel in, evenals een meerderheid van de commissie. Alleen Lokaal Belang had een voorkeur voor juni.