• Jannes Bijlsma

Gemeente houdt openbare infoavond over Vink-onderzoeken

BARNEVELD De gemeente Barneveld houdt maandag 25 maart een openbare informatiebijeenkomst over verschillende onderzoeksrapporten naar de vervuilde grond-kwestie. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

Jannes Bijlsma

De avond is bedoeld om raads- en commissieleden de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op de bespreking van de onderzoeken, die gepland staat voor 11 april. Het is dus geen officiële commissie- of raadsvergadering. De onderzoekers geven er een toelichting op de rapporten die zij hebben opgesteld.

Het gaat om onderzoeken van de onafhankelijke bureaus RoyalHaskoningDHV en BMC Advies naar de gang van zaken rond de partij Vink-zand, waarvan tv-programma Zembla in november onthulde dat die onjuist gekeurd was en daarmee niet toepasbaar in woonwijken. Royal HaskoningDHV presenteert de officiële resultaten van de analyse op honderd zandmonsters die in Veller, Eilanden-Oost en de Van de Bogertlaan in Barneveld zijn genomen. Het bureau presenteerde vorige maand al zijn eerste bevindingen: 99 procent van de zandmonsters is schoon. Op één plek in Eilanden-Oost is een monster genomen waarin een verhoogde waarde styreen is aangetroffen.

Het tweede rapport is van de hand van onderzoeksbureau BMC Advies uit Amersfoort, dat de gang van zaken rond de meldingsplicht bij Rijkswaterstaat voor het toepassen van zand onder de loep heeft genomen. Ontwikkelaars van woningbouwprojecten zijn dit verplicht op het moment dat er meer dan 50 kuub gesaneerde grond wordt toegepast. In het geval van Eilanden-Oost trad de gemeente Barneveld zelf op als ontwikkelaar, maar verzuimde ze de toepassing te melden. BMC Advies onderzoekt hoe het kon dat dit niet is gebeurd.

Tijdens de bijeenkomst vindt geen bespreking van de onderzoeken plaats. Er is ook geen gelegenheid voor inspraak van derden. Eerst doen vertegenwoordigers van de onderzoeksbureaus een toelichting op hun bevindingen en beantwoorden zij plenair vragen van politici, alvorens diezelfde politici de gelegenheid krijgen op hen één-op-één aanvullende vragen kunnen stellen. Dit deel vindt plaats in groepjes per onderzoeksbureau.

De bijeenkomst is te volgen via een live-stream op de gemeentelijke website. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Label:

Zandcrisis