• Remko de Waal

Gemeente: Kunstgras op speelplaatsen ongevaarlijk

BARNEVELD Kunstgrasvelden op openbare speelplaatsen in Barneveld bevatten geen rubbergranulaat. Dat zegt het gemeentebestuur in reactie op vragen van de ChristenUnie. Het materiaal, bestanddeel van verschillende sportgrasvelden in de gemeente, is mogelijk kankerverwekkend. Op Europees niveau is daarom nu onderzoek gaande naar rubbergranulaat. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, worden er in Barneveld geen nieuwe velden met dit materiaal aangelegd, kondigde wethouder Didi Dorrestijn half oktober aan.

Fija Nijenhuis

De ChristenUnie wilde van burgemeester en wethouders weten of alle kunstgrasvelden in de gemeente Barneveld voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Op drie voetbalvelden en een korfbalveld na is dit het geval, blijkt uit het antwoord. Het keurmerk is namelijk in 2011 ingevoerd en de betreffende vier velden zijn aangelegd voor dat jaar, aldus het college. ,,Van de voor 2011 aangelegde velden heeft het RIVM echter aangegeven dat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.''

Door te voldoen aan eisen van Milieukeur maken organisaties inzichtelijk hoe ze omgaan met duurzaamheids- en gezondheidsaspecten, legt het college uit. Mocht het onderzoek naar rubbergranulaat uitwijzen dat er risico's zijn, dan kan het keurmerk worden aangepast.

De ChristenUnie vraagt zich af of het gemeentebestuur er niet verstandig aan doet om zich ,,uit voorzorg'' op de vlakte te houden over gezondheidsrisico's zolang niet duidelijk is of er die er zijn. Het college geeft echter aan dat het aansluit bij de positieve adviezen van RIVM, de Vereniging Sport en Gemeenten en de KNVB. ,,Het RIVM ziet geen aanleiding om te adviseren te stoppen met voetballen op kunstgrasvelden.''

In februari 2017 wordt de uitslag van het Europese onderzoek naar risico's van rubbergranulaat verwacht.

Label:

Kunstgras