• De opening van een eerdere spelkast.

    Pauw Media

Gemeente laat Barnevelders spelkast kiezen

BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat een nieuwe spelkast neerzetten op de speelplek aan de Slotstraat. Deze vervangt de gesloopte spelkast aan de Valkhof.

Maar voordat het zover is, kunnen buurtbewoners nog via een online enquête tot 5 oktober aan de gemeente laten weten aan wat voor een soort spelkast ze de voorkeur geven. Er zijn namelijk twee varianten: een sobere spelkast die vooral dient als berging voor spelmateriaal, met een buitenruimte die als speelruimte is ingericht met speelvoorzieningen. Of een grotere spelkast waar ook activiteiten binnen plaats kunnen vinden. De speelruimte buiten is dan eenvoudiger ingericht.

ONTMOETING Bij een spelkast kunnen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers spelen met allerlei spelmateriaal. Volgens de gemeente stimuleert dit kinderen en jongeren om te bewegen en zorgt het voor ontmoeting in de wijk. ,,We willen de speelruimte als één geheel oppakken in combinatie met de bouw van de spelkast. Dat biedt uiteindelijk meer mogelijkheden. De ideeën die bewoners vorig jaar al hebben ingediend voor de speelplek betrekken we uiteraard bij het uitwerken van de plannen”, aldus wethouder André van de Burgwal.

SPEELRUIMTEPLAN Samen met kinderen en omwonenden wil de gemeente één plan maken voor de nieuwe spelkast en de speelruimte er omheen. De speelruimte in de wijk Rootselaar-West is in 2017 opnieuw ingericht op basis van het 'speelruimteplan'. Voor de centrale speelplek aan de Slotstraat heeft de gemeente toen een pas op de plaats gemaakt bij de aanleg van het middenterrein.

De ontwerpers gaan uiteindelijk aan de slag met de variant die de voorkeur heeft van de meeste buurtbewoners. Er is een ontmoeting op de speelplek aan de Slotstraat op woensdag 3 oktober van 17.00 tot 18.00 uur en een schetsavond op woensdag 28 november in het gemeentehuis van 18.30 tot 20.00 uur.

De speelplek aan de Slotstraat is een centrale plek voor de wijk. ,,De gemeente vindt het daarom belangrijk dat deze plek toegankelijk en geschikt is voor kinderen met een beperking. We bieden graag materiaal en activiteiten die leuk zijn voor alle kinderen. Alle ideeën hierover zijn welkom”, aldus wethouder André van de Burgwal.