• Foto Van Denderen

Gemeente steunt plan om statiegeld in te voeren op blikjes

BARNEVELD De gemeente Barneveld heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie van Recycling Netwerk Benelux. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van raadslid Hilhardt Brul (Pro´98), die wil dat zwerfvuil effectiever besteden wordt. ,,De allantie kan er zeker toe bijdragen dat de discussie over het al dan niet invoeren van statiegeld op blikjes en kleinere plastic drankverpakkingen op gang komt en met een brede maatschappelijke steun ingevoerd kan worden´´, zo laat het college weten.

Volgens Brul heeft Barneveld een zwerfvuilprobleem, 'onder andere in de bermen langs de doorgaande (fiets)routes', zo schreef hij in zijn vragen aan het college. Het college onderschrijft dit en heeft zich daarom aangesloten bij de alliantie.

Sinds de oprichting in november hebben zich ruim honderd organisaties aangesloten bij het samenwerkingsverband, dat wil dat er statiegeld wordt geheven op alle drankflesjes en blikjes. Dit zou niet alleen leiden tot minder zwerfafval en minder dierenleed, maar ook tot lagere opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Overigens zien supermarkten minder in statiegeld op blikjes en flesjes. Zij verwachten het vooral van het vrijwillig inzamelen van afval.