• Wethouder Didi Dorrestijn: ,,We gaan 2000 zonnepanelen op onze gebouwen leggen. -

    Bram van den Heuvel

Gemeente wil CO2-uitstoot drastisch reduceren

BARNEVELD De gemeente Barneveld wil actief werk maken van een forse CO2-reductie. Als tweede gemeente van Nederland - na Renkum - krijgt de gemeentelijke organisatie een zogenoemd 'CO2-bewust-certificaat', waarin ze zich ten doel stelt om de uitstoot in drie jaar tijd met 78 procent te verminderen. ,,Als je bedrijven wilt stimuleren werk te maken van een prettige en gezonde leefomgeving, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven", zegt wethouder Didi Dorrestijn.

Jannes Bijlsma

De gemeentelijke organisatie stootte in 2015 zo'n 6900 ton CO2 uit. De gemeente Barneveld committeert zich nu, door middel van de zogenoemde CO2-Prestatieladder, aan een drastische daling van die hoeveelheid. Als het goed is, stoot de gemeente in 2021 niet meer dan 1500 ton CO2 uit. Hiermee gaat de gemeente verder dan het doel van het Gelderse Energie Akkoord: 55 procent in 2030. De rijksoverheid schrijft alle Nederlandse gemeenten voor dat zij in datzelfde jaar 49 procent CO2 minder de lucht ingaat.

De Prestatieladder is een managementsysteem, dat inzicht geeft in het gas-, brandstof- en elektraverbruik en zakelijke kilometers van een organisatie, vertelt Dorrestijn. ,,Om het certificaat te halen, moet je laten zien hoe je denkt dat verbruik terug te brengen. Je moet daar transparant in zijn, duidelijk laten zien hoe je tot je berekeningen komt en naar binnen en naar buiten communiceren wat je hiervoor doet. Het is ook belangrijk dat de doelstelling organisatiebreed wordt gedragen. Hiervoor houden we onder meer werksessies voor medewerkers, om hen hier nog bewuster van te maken. Zo levert iedereen binnen de organisatie zijn of haar bijdrage aan het waarmaken van onze ambities."

Onderdeel hiervan is het aanmoedigen van het fietsgebruik, vertelt Dorrestijn. ,,Financiële stimuleringsregelingen op dit vlak staan hier nog in de kinderschoenen, maar die gaan we verder uitbreiden. Ook zelf willen we als collegeleden vaker de fiets pakken." Grotere slagen denkt het college te kunnen maken door meer groene energie in te kopen en op te wekken. ,,Op de gemeentelijke gebouwen komen zo'n tweeduizend zonnepanelen. We willen daarvoor zoveel mogelijk dakruimte benutten. We zetten verder nog meer afvalscheidende afvalbakken neer, zodat er minder gestort hoeft te worden." Daarnaast zullen de gemeentelijke automobielen schoner worden. ,,We gaan naar meer auto's die op biobrandstof rijden. We hebben al elektrische auto's en kijken of er nog meer moeten komen."

Binnen de regio FoodValley veroorzaken alle activiteiten die op het Barneveldse grondgebied plaatsvinden de grootste CO2-uitstoot. ,,Omgerekend naar tonnen CO2 zitten wij op ongeveer 500.000 ton aan uitstoot", weet Dorrestijn. ,,Het grootste aandeel daarin heeft het autosnelwegverkeer, met zo'n 200.000 ton. Ons aandeel als gemeentelijke organisatie op dat totaal is misschien beperkt, maar door hiermee aan de slag te gaan willen we vooral ook naar grote organisaties in de gemeente laten zien dat zo'n grote CO2-reductie echt mogelijk is" Een mogelijke volgende stap voor de gemeente is om eisen te stellen aan gemeentelijke toeleveranciers, ten aanzien van hun CO2-verbruik. ,,Zover zijn we nu nog niet. We willen eerst laten zien dat we het zelf kunnen, voordat we anderen verplichtingen op dit vlak opleggen."