• Gerwin van Luttikhuizen

'Gemeentesite kan transparanter over bijstand'

BARNEVELD De website van de gemeente Barneveld is niet transparant genoeg als het gaat om de informatievoorziening over het aanvragen van een uitkering. Dat vindt het burgerinitiatief Burgerkracht Centraal, dat de uitvoering van de Participatiewet door alle Nederlandse gemeenten op dit punt onder de loep neemt.

Jannes Bijlsma

Burgerkracht Centraal is onder meer kritisch op het feit dat de gemeente Barneveld op de site geen melding maakt van het recht op een voorschot, vier weken nadat een aanvrager zich gemeld heeft voor een uitkering. ,,Dit is de gemeente volgens de Participatiewet ook niet verplicht, maar het is niet netjes om het onvermeld te laten”, zegt woordvoerder Ray Heijder van Burgerkracht Centraal. ,,Daar hebben de aanvragers recht op.”

Heijder vindt het belangrijk dat gemeenten transparant zijn over de procedure om een bijstandsuitkering aan te vragen. Hij is tevreden dat de informatie hierover eenvoudig te vinden is via de homepage van de gemeente Barneveld. ,,Maar hierdoor zien we ook snel wat er nog niet in orde is”, zegt Heijder. ,,Barneveld is erg summier over de bijstandsaanvraag. Men geeft aan dat er telefonisch een afspraak gemaakt kan worden op het gemeentehuis en dat de aanvrager daar te horen krijgt hoe de aanvraag ingediend kan worden. Maar waarom staat dat niet volledig op de site? Zo kun je vooraf niet beoordelen of de aanvraag verder volgens de regels van de Participatiewet wordt afgehandeld.”

VERTRAGING Barneveld is bepaald niet de enige gemeente die het recht op een voorschot ‘verzwijgt’, aldus Heijder. ,,We deden in maart al een quickscan en daaruit bleek dat veel meer gemeenten geen informatie geven over het recht op een voorschot. Je hebt zo de eerste vertraging eigenlijk al te pakken. Zo duurt het langer voordat je een aanvraag hebt ingediend, en dus hoeft de gemeente dat voorschot pas later uit te keren. Elke dag later is dan mooi meegenomen, ook voor Barneveld.”

De gemeente Barneveld herkent zich niet in de kritiek van Burgerkracht Centraal. De informatievoorziening is er volgens woordvoerder Bertil Rebel vooral op gericht om maatwerk te leveren. ,,De aanvrager op voorhand informeren over het voorschot vinden wij niet wenselijk", zegt Rebel. ,,Dit is immers pas aan de orde als uiterlijk vier weken na de aanvraagdatum nog niet op de aanvraag is beslist. De gespreksvoerder op het gemeentehuis informeert de aanvrager hier wel actief over bij het opnemen van de aanvraag.”

VRAAGVERHELDEREND De gemeente gebruikt de site niet om de klant te overladen met informatie, maar gaat liever ‘vraagverhelderend’ te werk, stelt Rebel. ,,Wij gaan juist graag het gesprek aan met de klant. Stel dat die via de website een bijstandsaanvraag indient, maar hier om een of andere reden toch niet voor in aanmerking komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het vermogen of inkomen te hoog is. Dat kun je het best samen ‘aan tafel’ in het gemeentehuis constateren. Dan kun je ook met elkaar op zoek naar een mogelijk andere oplossing. Dat verstaan wij onder maatwerk en daar hebben wij goede ervaringen mee.”