• import

GGD: 'Forse toename kinkhoest in Barneveld'

BARNEVELD Opvallend meer Barneveldse baby's hebben de afgelopen twee maanden de zeer besmettelijke infectieziekte kinkhoest opgelopen. Dat meldt GGD Gelderland-Midden, die nu in actie komt.

Wouter van Dijk


,,We hebben gezien dat vanuit de consultatiebureaus in Barneveld-dorp sinds juni opvallend meer meldingen van kinkhoest zijn gedaan'', zegt woordvoerder Allard Schimmel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), waar onder meer de GGD onder valt. ,,Normaal gesproken hebben we hier elke maand ongeveer vier meldingen, in juni en juli zijn dat er nu gauw vier keer zoveel. Dat in combinatie met de besmettelijkheid en de lage vaccinatiegraad in deze gemeente (onder de 70 procent, red.), hebben we nu besloten direct tot actie over te gaan.''

OPROEPEN Alle ouders van pasgeboren baby's worden nu opgeroepen zo snel mogelijk hun baby te vaccineren tegen kinkhoest. Normaal gesproken krijgen baby's vanaf zes tot acht weken oud een prik tegen deze ziekte. Daarnaast krijgen ouders van álle kinderen onder de één jaar oud een brief met informatie over deze ziekte en de risico's. ,,Want er is in Barneveld een grote groep ouders die om principiële redenen hun kinderen niet laat inenten. Ook deze groep willen we nu met informatie over de risico's op de hoogte stellen, zodat ze zelf een afweging kunnen maken of ze alsnog willen vaccineren.'' Het zijn de kinderen in deze leeftijdsgroep die het grootste risico lopen.

ZWANGERE VROUWEN En er is een derde actie op touw gezet. De GGD heeft vandaag contact opgenomen met alle gynaecologen, huisartsen en verloskundigen in Barneveld met informatie over vaccinatie bij zwangere vrouwen. ,,Die mogelijkheid is er en dat is nu ook verstandig. Vrouwen die minder dan 36 weken zwanger zijn, kunnen alvast een prik halen tegen kinkhoest, zodat het kind vanaf de geboorte al enigszins beschermd is tegen kinkhoest.''

Kinkhoest is een besmettelijke infectieziekte, waarbij baby's last krijgen van de luchtwegen. De ziekte kan volgens jeugdarts Kelli van Gerven door extreem hoesten blijvende hersenschade veroorzaken. De GGD heeft de gemeente Barneveld inmiddels ook op de hoogte gesteld van de situatie rondom kinkhoest. Schimmel: ,,Voor de duidelijkheid, het gaat alleen om Barneveld-dorp, in andere dorpen in deze gemeente of in omliggende gemeenten speelt dit momenteel niet.''

LAGE VACCINATIEGRAAD Het moment dat deze kinderziekte zich manifesteert in Barneveld komt net enkele weken nadat de Barneveldse politiek de lage vaccinatiegraad aan de kaak stelde. Eind juni meldde deze krant dat die vaccinatiegraad in Barneveld met 69,3 procent een stuk lager ligt dan het landelijk gemiddelde van ruim 90 procent. Momenteel heeft 27,8 procent van alle Barneveldse zuigelingen (kinderen tot twee jaar oud) geen enkele prik gehad. Zorgwekkend, aldus de gemeente Barneveld, die aan de slag is met een actieplan om vaccinatie tegen kinderziekten in deze gemeente op een hoger peil te krijgen, onder meer met extra 'vaccinatieconsults' bij de jeugdarts en vooral meer communicatie over het belang van vaccineren tegen infectieziekten.

Een groot deel van de ´niet-prikkers´ bestaat uit mensen die dat om religieuze redenen niet doen, maar landelijk zien experts ook een groei van de groep ´kritische prikkers´, mensen die vrezen voor negatieve gezondheidseffecten door vaccinatie.

MEER INFO Meer informatie over kinkhoest is te vinden op www.vggm.nl/kinkhoest. Voor vragen kan men contact opnemen met VGGM via 088 – 355 6500.