• Foto: Hans-Lukas Zuurman

Grondrisico's Barneveld lopen op tot 30 miljoen

BARNEVELD Om een eventueel verlies op gemeentelijke grondexploitaties op te kunnen vangen, moet de gemeente Barneveld bijna dertig miljoen euro reserveren. De ontwikkeling van kantorenproject Columbiz Park is hoofdpijndossier nummer één.

Hans-Lukas Zuurman

Het miljoenenbedrag komt nagenoeg overeen met de voorziening die de gemeenteraad begin 2013 trof. Hiervoor werd destijds de opbrengst van verkochte NUON-aandelen apart gehouden. Het nieuwe risicobedrag van 29,7 miljoen is de uitkomst van een rekensom die het college van b. en w. recent maakte over de stand van zaken in zo'n vijfentwintig lopende projecten. De omvang van de verliesvoorziening moest opnieuw berekend worden, nu de jaarrekening over 2014 wordt opgemaakt. Immers: vorig jaar is een aantal projecten afgesloten, waardoor er sprake is van eindresultaten. Hoe werken die door? Wethouder Aart de Kruijf: ,,We hebben 4,5 miljoen euro winst geboekt op ontwikkeling van oude schoollocaties. Denk aan de bouw van Lidl aan de Zonnebloemstraat, de Aldi aan de Leeuwerikstraat of huizenbouw aan de Valkseweg.'' Maar er zijn ook minder zonnige berichten. Zo stelt het college de raad voor om de boekwaarde van twee projecten af te waarderen. Daarmee wordt een verlies genomen van in totaal 4,6 miljoen. Het gaat om het gebied achter het Van Lodenstein College aan de Scherpenzeelseweg en de Stationsweg (locatie Heidepark/Weerheim).

De waarde en rente zijn er onrealistisch hoog opgelopen, oordeelt het college. De projecten vallen niet onder de getroffen verliesvoorziening, afwaarderen is dan de enige optie, aldus het college.

Het reserveren van geld voor gemeentelijke projecten die mogelijk verliesgevend zijn, is een wettelijke verplichting. Het grootste risicoproject van de gemeente is Columbiz Park, een in 2008 gepresenteerd hoogwaardig kantorenplan nabij station Barneveld Noord. De markt stortte kort daarna volledig in. ,,Dat was een vuiltje in de sproeier. En sindsdien is er geen millimeter veranderd'', stelt De Kruijf vast. Hij wijst erop dat nu gewerkt wordt aan het wijzigen van de plannen. De uitkomst daarvan is nog niet duidelijk, wel weet men nu al dat het veel minder geld gaat opleveren. Tijdens de coalitiebesprekingen werd duidelijk dat de partners daarom rekenen met een extra risico van tien miljoen euro. Terwijl er eerder al 4,3 miljoen gereserveerd was.

PLAFOND Eind 2013 bleek dat de risicovoorziening van 30,4 miljoen kon worden teruggebracht tot 26 miljoen. Als gevolg van Columbiz Park moet het 'plafond' nu weer naar het niveau van begin 2013. Terug bij af?

NIET SOMBER De Kruijf is er niet somber over: ,,De vlag hangt er goed bij. Doordat we een aantal projecten positief hebben kunnen afsluiten, is een buffer ontstaan die we nu kunnen inzetten.'' De nieuw te treffen verliesvoorziening hoeft daardoor niet verder omhoog en dat is volgens hem positief.