Grote groei in spoedritten

BARNEVELD Het aantal spoedritten van ambulances in de gemeente Barneveld is vorig jaar flink gestegen. Waren er in 2016 in totaal nog 1380 spoedeisende ambulanceritten, een jaar later waren dat er 1445. Tegenover deze groei van ongeveer vijf procent staat een lichte daling van het aantal ambulances dat binnen de norm van vijftien minuten op de plek des onheils arriveerde.

Jannes Bijlsma

Dit lukte in 2017 in 7,3 procent van de Barneveldse spoedgevallen niet. Hiermee presteerden de ambulances in deze regio iets minder goed dan in 2016, toen 7,1 procent van de ritten te laat kwam. Dit blijkt uit cijfers van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Jan Goselink, hoofd van de Regionale Ambulancevoorziening die onderdeel is van VGGM, geeft aan dat zijn organisatie voor dit jaar alles op alles zet om de aanrijtijden van de ziekenauto's te verbeteren. ,,In 2015 en 2016 hebben we onze paraatheid in de avonden en nachten uitgebreid en dit jaar werken we vooral aan de uitbreiding van de capaciteit in de weekenden."

UITGESTREKT Het kwartier waarbinnen de ambulances in principe ter plaatse moeten zijn, is een landelijke richtlijn. Bij spoedgevallen moet 95 procent van deze ritten op tijd zijn verlopen. In Barneveld was dit percentage in 2017 92,7 procent. Goselink wijst op het uitgestrekte karakter van de gemeente Barneveld. ,,De afstanden zijn hier toch wat groter dan in andere gebieden", erkent hij. ,,We zijn er blij mee dat we, ondanks de grote groei van het aantal ritten de dienstverlening toch nog op peil hebben weten te houden."

VERGRIJZING Die groei is ook in landelijke cijfers terug te zien, aldus Goselink. De oorzaak hiervoor moet volgens hem worden gezien in de vergrijzing, in combinatie met het langer thuis wonen. ,,Je ziet ook de bezoeken aan de huisartsenpost toenemen. Die groei staat aardig in verhouding met onze groei in spoedeisende ritten."

ENERVEREND Om de prestaties te verbeteren, kijkt de VGGM continu naar alle processen. En die zijn heel complex, zegt Goselink. ,,Het ambulancewerk is een enorm enerverend geheel. De zorg begint eigenlijk al bij de telefoon. In de meldkamer zitten ontzettend toegewijde verpleegkundigen, die precies de juiste vragen stellen om te bezien of er sprake is van acute nood. Zo ja, dan wordt direct de dichtstbijzijnde beschikbare ambulance ingezet. Er komt ongelooflijk veel bij kijken. Wij nemen alles onder de loep om te kijken waar het beter kan."

OPLEIDING Voor dit jaar heeft de veiligheidsregio extra geld beschikbaar, dat gedeeltelijk in de werving van nieuw personeel wordt geïnvesteerd. ,,We willen nog meer mensen gaan opleiden. De beschikbaarheid van nieuwe mensen baart ons echter wel zorgen; het is moeilijk om verpleegkundigen te vinden voor de spoedzorg." De opleiding duurt een jaar. ,,Hierna kunnen de mensen zelfstandig functioneren op de ambulance. Dit doen wij zoveel mogelijk in huis, want dan leer je het werk toch 't snelst." Ook is VGGM van plan een of twee extra ambulances aan te schaffen die in de hele regio paraat zullen staan. Die zouden bovenop de 23 ambulances komen die nu al beschikbaar zijn.

NORM Over de gehele regio Gelderland-Midden, waartoe naast Barneveld nog veertien andere gemeenten behoren, was 94,8 procent van de ritten op tijd. Daarmee zit de VGGM heel dicht op het percentage dat de veiligheidsregio moet gaan halen. ,,Ja, dat is nog steeds beneden de norm en er zijn dus gemeenten waar we het iets beter doen dan in andere. Maar onze regio staat er landelijk gewoon heel goed op. Bovendien is het zo dat we qua tijdsoverschrijdingen steeds dichter bij die vijftien minuten komen te zitten."

LANGE TERMIJN Met de extra investeringen moeten de inwoners van de gemeente Barneveld niet direct verwachten dat de ambulance altijd op tijd is voor bij spoedeisende gevallen, aldus Goselink. ,,Verwacht voor volgend jaar geen spectaculaire groei. We kijken altijd naar de lange termijn."