• .

Grote schade pluimveesector

BARNEVELD Veel betrokkenen in de pluimveesector weten het zeker: de schade van het gebruik van de giftige stof fipronil bij de bestrijding van bloedluis in kippenstallen zal groot zijn. Maar hoe groot? Duidelijk is al wel dat de huidige blokkade van tientallen pluimveebedrijven - waaronder in de regio Barneveld - voor grote onzekerheid zorgt binnen de sector.

Jannes Bijlsma

Woensdag werd duidelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit voorzorg tientallen pluimveebedrijven in Nederland heeft geblokkeerd. Zij deden zaken met de Barneveldse firma Chickfriend. Deze bloedluisbestrijder zou het middel Dega-16 hebben gebruikt, waarin de stof gezeten zou hebben. Dit middel is niet toegestaan in de pluimveesector. De NVWA onderzoekt nog of de stof ook bij die bedrijven is gebruikt.

Zeven bedrijven werden begin vorige week al geblokkeerd, waaronder zeker één in de directe omgeving van Barneveld. Deze ondernemer wil niet met naam in de krant en ook zijn woonplaats wil hij geheim houden, wat aangeeft welke impact de gebeurtenissen op hem en zijn bedrijf hebben.

FORSE KLAP Begin deze maand bestreed Chickfriend hier nog bloedluis, naar later bleek met fipronil. ,,Dit is een forse klap", stelt de ondernemer nuchter. ,,De eieren worden niet meer verwerkt en de mest niet meer opgehaald, maar de kippen blijven eieren leggen. En dus werken we maar gewoon door. Dit komt in de buurt van de impact die de vogelgriep jaren geleden had."

De ondernemer liet vorig jaar zijn stal al eens ontsmetten door Chickfriend. Hij had de indruk met een bedrijf te maken te hebben dat netjes werkt. ,,Het is een gecertificeerd bedrijf, dus ga je er van uit dat het allemaal goed is. Ik heb niet gevraagd naar de stoffen die ze gebruiken. Aan een schilder vraag je tenslotte ook niet wat voor stoffen er in de verf zitten."

De meeste eieren die het pluimveebedrijf afzette, zijn inmiddels teruggehaald. ,,Wij hebben maar één afnemer en ik heb de afleverbonnen, dus dat was niet heel ingewikkeld." Hij krijgt naar eigen zeggen weinig informatie van de NVWA over hoe het nu verder moet. ,,Ik weet niet eens wat ik nu moet doen met mijn eieren die hier liggen. Ik hoor dat ze naar een destructiebedrijf moeten, maar zeker weet ik het niet."

RUIMEN Hij zegt het met pijn in het hart, maar de pluimveehouder zou het liefst zien dat de kippen uit de stal waar fipronil is gevonden, geruimd worden. ,,Want dan kan ik weer met een schone lei beginnen. Maar we worden hier behoorlijk in onzekerheid gehouden."

Gina van Elten van LTO Noord (regio Barneveld) beaamt dat de onzekerheid in de sector groot is. Volgens haar is nog niet te zeggen hoe groot de omvang van het probleem is. ,,Het testen van de bedrijven die zijn geblokkeerd is nog net begonnen. Ik verwacht de eerste uitslagen binnen een week. Tot die tijd valt er nog weinig over te zeggen. Wel is helder dat de impact op de regio groot is."

Van Elten, zelf pluimveehouder, kent de firma Chickfriend. ,,Ik ken het als een gedegen bedrijf dat zijn afspraken nakomt. Als sector waren we blij dat zij een middel hadden dat goed werkte. Dat dit nieuws dan naar buiten komt is echt een domper."

GROTE SCHADE Ook Johan Verbeek deed zaken met de Barneveldse bloedluisbestrijder. Hij is pluimveehouder in Renswoude en voorzitter van de coöperatie Biomeerwaarde Ei, gevestigd in Barneveld. ,,Niks mis mee", zegt hij zonder enige aarzeling over het bedrijf. ,,Wat ik ervan begrijp, is dat zij het middel hebben afgenomen van een bedrijf uit België en dat ze niet wisten dat er een stof in zat waarvan het gebruik verboden is."

Volgens Verbeek loopt de pluimveesector grote schade op door de gebeurtenissen. Binnen de sector wordt gesproken over tientallen miljoenen. ,,Hoe groot die exact wordt, is onduidelijk. Het onderzoek naar het fipronil-gehalte bij de bedrijven die nu onder de loep worden genomen, zal dat uitwijzen. We weten niet hoe lang dat gaat duren. Wij zien nu al wel een stagnatie van de afzet. Het vervelende is: we kunnen er niets tegen doen."

Bij de EWN Eiercentrale in Barneveld is de hectiek groot. Het bedrijf wordt donderdagochtend platgebeld door afnemers. Zij willen weten of ze nog wel eieren krijgen. ,,Nu gaat het nog goed, maar voor hoe lang weten we niet", aldus eigenaar Rien van Tilburg. ,,Het is onbekend hoe lang de bedrijven geblokkeerd blijven. Zo lang wachten we maar af. Ik ben benieuwd."

Label:

chickfriend