• Barneveldse energieambassadeurs kregen woensdag een training om inwoners enthousiast te maken voor het energiezuinig maken van hun woning.

    Gemeente Barneveld

Grotere rol lokale bedrijven bij energie-aanpassingen

BARNEVELD Zo'n 150 huiseigenaren in de Componistenwijk in Voorthuizen en De Vaarst in Barneveld krijgen het komende half jaar een persoonlijk aanbod om hun woning energieneutraal te maken. Wie vervolgens aanpassingen laat doen door lokale bedrijven waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, kan rekenen op pakketkorting.

Fija Nijenhuis

Vanaf volgende maand begint de gemeente Barneveld een nieuw offensief om inwoners te bewegen energiezuinige aanpassingen in hun woningen te doen. Voor het eerst wordt een speciaal geselecteerde groep huishoudens in een aantal wijken rechtstreeks benaderd. Het gaat om eigenaren van vooral tweeondereenkapwoningen en rijtjeshuizen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1985. In deze woningen zijn energieneutrale aanpassingen relatief eenvoudig te realiseren, zo is het idee. De wijken zijn ook geselecteerd op het gemiddeld hoge energiegebruik en het bovengemiddeld aantal inwoners die 'iets te besteden hebben'. De gemeente hoopt dat deze groep bereid is te investeren in energiebesparende maatregelen.

PAKKETKORTING In eerste instantie worden inwoners van de Componistenwijk en De Vaarst benaderd, vanaf mei ontvangen 630 huishoudens in Barneveld-zuid een aanbod en vanaf april 2018 krijgen 230 huishoudens in De Wheem in Voorthuizen en Vliegersveld in Barneveld de mogelijkheid met korting hun huis energieneutraal te maken.

Behalve de rechtstreekse benadering van burgers is de werkwijze nieuw. Door huishoudens naar lokale bouw en -installatiebedrijven te verwijzen, hoopt de gemeente dat het doen van aanpassingen aantrekkelijker wordt. Wie namelijk in zee gaat met een bedrijf waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft, kan rekenen op pakketkorting bij het doorvoeren van meerdere aanpassingen. Niet alleen de woningeigenaren profiteren, ook de lokale bedrijven, aldus de gemeente. Mocht de aanpak een succes zijn, dan kunnen zij immers hun aanbod verbeteren en uitbreiden. Barneveld werkt bij dit project in FoodValley-verband. Onder het motto 'Foodvalley woont duurzaam' heeft het regionale samenwerkingsverband subsidie aangevraagd bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Die heeft extra geld gekregen van de rijksoverheid voor regionale 'innovatieve aanpakken' op het vlak van duurzaamheid. Volgens de gemeente Barneveld heeft de VNG ,,zeer enthousiast'' gereageerd op het nieuwe project, vanwege de combinatie van een persoonlijke benadering van inwoners en samenwerking met lokale bedrijven. Mocht de aanvraag gehonoreerd worden, dan krijgt FoodValley maximaal 200.000 euro.

De gemeente Barneveld presenteert dit najaar overigens een speciale website over energiebesparing en duurzame energie. Verder heeft de gemeente een energieloket waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over duurzaamheid. Dat is te bereiken via 06-1073 1261.