• Bijna vijftig belangstellende woonden donderdag de vergadering van wijkplatform Oldenbarneveld bij.

    Willem Massier

'Hardrijders zijn écht een plaag in Oldenbarneveld'

BARNEVELD Bewoners van de Barneveldse wijk Oldenbarneveld hebben er echt hun buik vol van: hardrijders in hun wijk. Het wordt tijd dat er stevige maatregelen volgen, want vrijblijvende acties met spandoeken en gesprekken zorgen vooralsnog niet voor gedragsverandering. ,,Het is soms echt te gek voor woorden.''

Wouter van Dijk

Dat zegt voorzitter Willem Massier van wijkplatform Oldenbarneveld. Donderdagavond hield het platform een vergadering in buurtcentrum Bronveld. De ongeveer vijftig aanwezigen spraken over onder meer dit voor de wijk zeer prangende probleem. ,,We hebben te maken met sluipverkeer van Barnevelders die onze wijk doorkruisen op weg naar ofwel het dorpscentrum ofwel - soms met aanhanger - naar de gemeentewerf. Daarnaast ondervinden we hinder van jongeren van de MBO-afdeling van De Meerwaarde aan de Zonnebloemstraat, die net hun rijbewijs hebben en denken dat ze overal zo snel mogelijk mogen rijden. En dan zijn er ook nog de notoire hardrijders uit onze eigen wijk. Alles bij elkaar zorgt dat voor geregeld gevaarlijke situaties, met name op de Lobeliastraat, de Hortensiastraat, de Primulastraat, de Brummelkamperweg en de Oldenbarnevelderweg.''

HANDHAVEN IS LASTIG Het platform vindt het dan ook tijd voor actie. ,,We willen niet alleen maar roepen, maar samen met de partijen die ons hierbij kunnen helpen overgaan tot concrete acties. We hebben al gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld De Meerwaarde en met de wijkagent. MBO-scholieren wordt al gewezen op hun gedrag, maar dat levert nog niet voldoende op. Die jongens pakken in de pauze zelfs de auto om naar de Lidl te scheuren, zestig meter verderop!'' Ook bij de wijkagent is het probleem volgens Massier bekend. ,,Maar handhaven is lastig. Zodra hij met meetapparatuur in de wijk staat, is dat bij de meeste hardrijders snel bekend en passeert iedereen braaf met dertig per uur. We zullen dus met elkaar moeten nadenken over andere maatregelen om onze wijk hinderlijk te maken voor hardrijders. Of drempels een oplossing zijn, is de vraag. De wijk moet natuurlijk wel toegankelijk blijven voor inwoners en hulpdiensten.''

TE WEINIG GOEDE SPEELPLEKKEN Er is nóg een belangrijk aandachtspunt voor de wijk met 900 woonadressen, stelt Massier. ,,En dat is het schrijnende tekort aan goede speelvoorzieningen voor de kinderen. Wat volgens de gemeente de centrale speelplek voor de buurt zou moeten zijn, is een soort betonnen bak op de hoek van de Begoniastraat. ,,Maar de kunnen de kinderen niks mee. Ze kunnen er niet voetballen, niet klimmen, niet uitdagend spelen. We willen graag dat daar een fatsoenlijke speelplek komt, daar moet de gemeente wat ons betreft ook voldoende budget voor uittrekken.'' Het mooiste zou volgens Massier zijn als in de wijk in ieder geval een plek met speeltoestellen komt én een goede plek om te voetballen. ,,Zet bijvoorbeeld een goede voetbalkooi ergens op een geschikte plek in de wijk. En plaats een goed hek rondom het speelveldje achter de Zonnebloemstraat. Want dat veldje ligt nu altijd vol hondenpoep, daar kunnen kinderen niet spelen.''

OLDENBARNEVELDPLEIN Betere speelvoorzieningen in de wijk hebben volgens het wijkplatform ook een positief effect op een ander probleem in de wijk, namelijk geluidsoverlast voor bewoners aan het Oldenbarneveldplein. Daar spelen nu namelijk vaak kinderen, die bijvoorbeeld met een bal tegen naastgelegen balkons op de begane grond van de flats schoppen. ,,Het plein fungeert nu als een soort klankkast, waardoor veel mensen last hebben van het lawaai van de bal en het bijbehorende geschreeuw.'' Voor dit probleem werkt het platform inmiddels samen met de gemeente en de omwonenden momenteel een plan uit met aanpassingen op het plein. Een rand met begroeiing zou mogelijk een oplossing kunnen bieden. Massier: ,,Hier zijn we mee bezig, laat ik daar nog niet op vooruitlopen.''

Al met al vindt de voorzitter dat er op verschillende vlakken wat te gebeuren valt voor de wijk. ,,Zo'n dertien jaar geleden is de wijk volledig opgeknapt, dat was een goede impuls voor Oldenbarneveld. Maar sinds die tijd is er feitelijk niet zoveel meer gebeurd. Een wijk staat echter nooit stil, het is nú tijd voor een nieuwe impuls.''