• Heliflight.nl

Harselaartunnel mag er komen

BARNEVELD De Raad van State heeft vanmorgen de bezwaren afgewezen tegen de bouw van een tunnel in de Baron van Nagellstraat onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Daarmee is de aanleg van de tunnel definitief goedgekeurd.

Enkele bewoners van de Stationsweg maakten bezwaar vanwege aantasting van hun uitzicht. Ze zijn bang dat langs de tunnelbak voor hun woning een hoge muur wordt gebouwd.

Volgens de Raad mag er inderdaad een muur gebouwd worden langs de verdiepte rijbaan naar de tunnel die verderop komt te liggen. Maar die muur zal niet veel hoger worden dan één meter, zo heeft de gemeente toegezegd. Het uitzicht van de bezwaarmakers wordt daarom maar beperkt aangetast. De Raad van State vindt daarom dat het belang van de tunnel zwaarder kan wegen dan het belang van de bezwaarmakers. De tunnel is noodzakelijk vanwege de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de route Stationsweg-Baron van Nagellstraat.

REALISATIE De realisatie van de Harselaartunnel in Barneveld, ter hoogte van de spoorwegovergang bij transferium Barneveld Noord, start in het voorjaar van 2017. Voordat daadwerkelijk gegraven kan worden, moeten eerst rioleringen, kabels en leidingen worden verlegd. Medio volgend jaar kan het daadwerkelijke graafwerk dan van start gaan. Op dat moment gaat de Stationsweg voor bepaalde tijd dicht voor verkeer.

Dat is althans momenteel de planning voor het werk. Dit jaar heeft de gemeente naar eigen zeggen nog nodig voor voorbereidend werk rondom de ontwikkelingslocatie.

Aan de oostkant van de Stationsweg is vorig jaar de Wencopperweg verlegd met een nieuwe aansluiting aan de Stationsweg.

Aan de westkant ligt nu een plan om het bestaande bedrijf Weerheim Revalidatietechniek iets op te schuiven. ,,De ruimte die daardoor beschikbaar komt, is onder meer nodig voor aanleg van een fietspad'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Daarnaast, gedeeltelijk op de oude locatie van hotel Heidepark, onstaat met deze ontwikkeling ruimte voor een kantoorpand. ,,Een ander deel van het vroegere perceel van het hotel is nodig voor inpassing van het tunneltracé.''