• Provincie Gelderland

Historische vondst in Voorthuizen

VOORTHUIZEN Archeologen van de provincie Gelderland hebben een historische vondst gedaan in Voorthuizen. Op het tracé van de aan te leggen rondweg stuitten zij op een vindplaats uit de Midden-Steentijd.

Op de vindplaats waren meerdere haardkuilen en een mogelijke vuursteenbewerkingsplaats te zien. Baac Archeologie en Bouwhistorie (BAAC) doet er nu verder onderzoek naar.