• Heliflight.nl

Hoofdverbinding Barneveld-Voorthuizen vanaf 2017 twee jaar dicht

BARNEVELD/VOORTHUIZEN De Stationsweg en Baron van Nagellstraat op bedrijventerrein Harselaar, dé hoofdverbinding tussen Barneveld, snelweg A1 en Voorthuizen, is vanaf maandag 2 januari twee jaar lang afgesloten.

Wouter van Dijk

Dit vanwege 'Operatie Harselaartunnel'. Het eerste halfjaar vindt hier voorbereidingswerk plaats, vervolgens wordt anderhalf jaar gewerkt aan de tunnelbak zelf. De gemeente Barneveld start een grootscheepse informatiecampagne over omleidingsroutes en overlast.

Vanaf volgende week krijgt ieder postadres in Barneveld en Voorthuizen een informatiepakket door de bus, met overzichtskaarten waarop de afsluiting en de omleidingsroutes staan aangegeven. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Deze operatie heeft behoorlijke consequenties waar feitelijk niemand omheen kan.'' Dat laatste betreft letterlijk het deel van de Stationsweg vanaf de kruising met de Wencopperweg/Binnenveld tot aan de Baron van Nagellstraat ter hoogte van tankstation Tolboom. Auto's en vrachtauto's moeten vanaf begin volgend jaar omrijden aan de westkant, via de Nijkerkerweg, of aan de oostkant, via de Wesselseweg en Hanzeweg. ,,Voor fietsers tussen Barneveld en Voorthuizen blijft de huidige route tot na de zomervakantie open. Daarna is voor fietsers en wandelaars een nieuwe tijdelijke spoorovergang gerealiseerd ter hoogte van de Wencopperweg/Parallelweg. De exacte periode is nog niet bekend.'' Bus 205 Barneveld - Harderwijk van Syntus zal vanaf december al gaan omrijden via de Nijkerkerweg.

TRANSFERIUM De afsluiting betekent ook dat Transferium Barneveld Noord vanaf 2 januari niet meer bereikbaar is voor automobilisten. Rebel: ,,Als alternatief richten we een tijdelijke parkeervoorziening in aan de Industrieweg, vlakbij de loopbrug van het transferium. Vanaf daar blijft station Barneveld Noord dus wel bereikbaar voor automobilisten, komende vanaf de snelweg.''

25 MILJOEN Afsluiting van één van de belangrijkste verkeersaders in de gemeente Barneveld is volgens de gemeente nodig, vanwege de aanleg van de Harselaartunnel onder het spoor door. Dit project, waarvan de kosten geraamd zijn op 25 miljoen euro, is de afgelopen jaren voorbereid. De tunnel, waaraan ook rijksoverheid en provincie meebetalen, is volgens de plannenmakers nodig om de verwachte toenemende verkeersdrukte op te vangen. Daarnaast biedt de tunnel in de toekomst ruimte voor een mogelijke treinhalte bij Barneveld Noord op het traject Amersfoort-Apeldoorn.

BIJEENKOMSTEN Momenteel wordt het werk aanbesteed. De eerste maanden vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het omleggen van riolering en leidingen, na de zomervakantie start het daadwerkelijke graafwerk voor de tunnelbak. ,,Vanwege de impact van dit werk, willen we iedereen goed op de hoogte brengen. Naast de informatiepakketten die we gaan verspreiden, volgen er informatiebijeenkomsten voor omwonenden en naastgelegen bedrijven. Daarnaast zullen we via een speciale website en social media de ontwikkelingen bijhouden en komt er bij de locatie een informatiekeet te staan, waar mensen met vragen terechtkunnen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen van dit project goed op de hoogte is.'' Het startmoment 2 januari is volgens Rebel bewust gekozen. ,,Zodat we de eerste week van januari, dus nog tijdens de kerstvakantie, kunnen bekijken hoe het verkeer zich gedraagt om eventueel extra maatregelen te treffen als iedereen na de kerstvakantie weer de weg op gaat.''