• Kolpa Architecten

Hotel blikvanger Columbiz Park

BARNEVELD Een ,,vier sterren plus'' zakenhotel van tien verdiepingen met 110 kamers, 28 vergaderzalen, een restaurant en een brasserie. Dat wordt de nieuwe blikvanger voor Columbiz Park op bedrijventerrein Harselaar in Barneveld bij Transferium Barneveld Noord.

Hans-Lukas Zuurman

De laatste puntjes voor de verwezenlijking van dit plan worden momenteel op de 'i' gezet, bevestigt vastgoedontwikkelaar en initiatiefnemer Lammert Wilbrink uit Woudenberg. ,,We hebben inmiddels een intentieovereenkomst met een huurder getekend, verder oriënteren we ons nog op de invulling van 'foodfaciliteiten' op het nieuw te vormen stationsplein nabij het hotel.'' Dat plein moet de entree van het transferium bij station Barneveld Noord voor voetgangers verbeteren. ,,Met de gemeente Barneveld zijn we er in inmiddels ook uit wat betreft de grondprijs. De fase waarin we nu zitten, is vooral rekenen. Het plan is er, maar de definitieve handtekening moet natuurlijk nog wel worden gezet door de huurder.'' Wie de belangstellende partij is, wil Wilbrink in deze fase nog niet kwijt. Wel zegt hij dat het om een landelijk bekende keten gaat. Volgens hem is de behoefte aan een zakenhotel aan de Baron van Nagellstraat duidelijk aanwezig. ,,Er zit bijna niets tussen Apeldoorn en Amersfoort'', doelt hij op de bereikbaarheid vanaf de A1. ,,Wat je in deze omgeving mist, zijn grote vergaderruimtes. Er is geen ontmoetingspunt. Zo'n hotel voorziet daarin.''

28 VERGADERZALEN De geplande 28 vergaderzalen variëren in ruimte, de grootste wordt een zaal voor ,,drie- tot vierhonderd mensen''. Als alles volgens plan gaat, kan het hotel medio 2018 de deuren openen, verwacht Wilbrink. Op dat moment is de bereikbaarheid ook gegarandeerd, verwacht hij omdat de nabij het transferium geplande Harselaartunnel op de Baron van Nagellstraat dan gereed is.

PLANNEN OMGEGOOID Het hotel moet deel uitmaken van het nog te realiseren Columbiz Park, dat in 2008 gelanceerd werd als 'hoogwaardig kantorenproject'. Omdat die markt ondertussen drastisch is veranderd en de verkoop van grond op iets meer dan de helft bleef hangen, heeft het college van burgemeester en wethouders op aangeven van de gemeenteraad de plannen omgegooid. Hierdoor wordt - na het goedkeuren van een bestemmingsplanwijziging begin 2016 - een veel flexibelere invulling mogelijk. Zo kunnen er ook bijvoorbeeld horeca-activiteiten of diensten op gebied van sport- en vrijetijdsbesteding worden aangeboden. Tevens worden de twee entrees voor het gebied aangepast, zodat deze duidelijker herkenbaar zijn. De kopers van de wél verkochte kavels zijn betrokken in de gewijzigde opzet.

In het hele traject heeft de gemeente ondersteuning gehad van het zogeheten 'ontslakkingsteam' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zodra de bestemmingswijziging goedgekeurd is, kan de ontwikkeling van Columbiz Park worden doorgezet. De nieuwe opzet levert de gemeente minder verlies op, zo is de gedachte. Columbiz Park is het grootste risicoproject dat de gemeente Barneveld heeft. Om verlies op te kunnen vangen, is al eerder zo'n vier miljoen euro gereserveerd. Recent maakte het college bekend daar nog eens tien miljoen euro extra voor te reserveren.