Hotel Overbosch wordt Huis van Innovatie

GARDEREN De Garderense ondernemers Reino en Martijn Wentzel (Wentzel Group) en Mieke en Willem Silvius (Hotel Overbosch) gaan een samenwerking aan die op termijn leidt tot een andere invulling van Hotel Overbosch. Afgelopen vrijdag tekende het viertal een koopovereenkomst waarmee de broers Wentzel vanaf 12 februari 2016 eigenaar zijn van het hotel. ,,Hiermee is de eerste stap gezet om in 2017 een uniek innovatief ICT-concept te lanceren: Huis van Innovatie.´´

Mieke en Willem Silvius verkochten hun bedrijf eerder in 2012, maar keerden vorig jaar terug op het oude nest. Samen zetten ze zich in om Hotel Overbosch, uitgebreid met Restaurant Silvius, weer op de kaart te zetten. Met de nodige investeringen werd de basis gelegd voor een nieuwe start van het bedrijf. ,,En dat heeft afgelopen maanden haar vruchten afgeworpen: Hotel Overbosch is weer groeiende en krijgt lovende reviews op internet´´, laat het echtpaar weten. ,,De bank nam halverwege 2015 echter een minder optimistisch standpunt in. Zij gunnen Hotel Overbosch niet minimaal drie jaar de tijd om echt weer winstgevend te worden, waardoor we op zoek gingen naar een koper. Met Wentzel Group is een geschikte kandidaat gevonden, 'gewoon' in ons eigen dorp.´´

Dit jaar verandert er nog niets aan de huidige gang van zaken. Mieke en Willem Silvius blijven verantwoordelijk voor de exploitatie van Hotel Overbosch en bestaande arbeidscontracten worden gerespecteerd. Ook vinden er geen wijzigingen plaats voor reserveringen, afspraken en tarieven. Willem Silvius: ,,Dit jaar blijven we onze gasten dus vol enthousiasme, met een goede teamgeest en oog voor kwaliteit verwelkomen.´´

Vanaf januari 2017 ondergaat Hotel Overbosch een ingrijpende metamorfose, waarbij het complex verandert in het Huis van Innovatie. ,,Dit zal een ontmoetings- en broedplaats zijn voor innovatieve ICT concepten en (startende) ICT ondernemers´´, vertellen Reino en Martijn Wentzel. ,,Deze prachtige locatie biedt een combinatie van natuur en ondernemen, met faciliteiten zoals hotel, restaurant en vergader- en wellnessruimten. We zijn blij dat we een plek hebben gevonden waarbij we elkaar willen versterken door het delen van ideeën, kennis en kunde".