• Heliflight.nl

Inspectie heft toezicht Norschoten op

BARNEVELD De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet de Barneveldse zorginstelling Norschoten (locatie Klaverweide) niet langer als een instelling die risicovolle zorg levert. Dat meldde Norschoten donderdagmiddag. Het toezicht van de Inspectie is volgens de instelling sinds 16 september beëindigd.

Binnenkort verschijnt een geactualiseerde versie van een in juli gepubliceerd overzicht van Nederlandse zorginstellingen die destijds niet voldeden aan IGZ-normen. Norschoten stond daar op, omdat de zorg op de locatie Klaverweide volgens de IGZ tot onnodige risico's voor patiënten kon leiden. Vooral op het gebied van verslaglegging scoorde Norschoten onvoldoende. Inmiddels voldoet de instelling aan de IGZ-normen en is daarom niet te vinden op de nieuwe lijst, aldus een woordvoerder van Norschoten.

,,In de afgelopen periode hebben we er alles aan gedaan om te voldoen aan de normen van de IGZ. Op 30 augustus heeft er een onaangekondigd toetsingsbezoek plaatsgevonden. Hieruit bleek dat Norschoten voldoet aan de getoetste normen'', aldus de woordvoerder.

Bestuurder Karin Breuker reageert verheugd: ,,Wij zijn heel erg blij dat de inzet en inspanning van al onze medewerkers resultaat heeft gehad en dat Norschoten nu van deze lijst afgehaald is. Dat betekent niet dat we nu de teugels laten vieren. We gaan door met het op professionele wijze verlenen van warme zorg aan onze cliënten.''