Jaarverslag Barneveld: belangrijkste mee- en tegenvallers

BARNEVELD Wethouder Gerard van den Hengel presenteerde vanmorgen het jaarverslag van de gemeente Barneveld over het jaar 2014. Hieronder enkele van de belangrijkste mee- en tegenvallers, de verschillen tussen begrote en werkelijke opbrengsten en kosten.

MEEVALLERS

459.000 euro Extra bijzondere baten, waaronder een actualisatie voor de uitkering van het gemeentefonds door de rijksoverheid (321.000) en subsidies voor eerder afgeronde projecten (105.000).

231.000 euro voor hulp in het huishouden. Klanten betalen een groter deel van de kosten zelf en er zijn met de overgang naar het nieuwe systeem minder nieuwe klanten bijgekomen.

224.000 euro door autonome groei, de toename van het aantal Barnevelders en daarmee extra belastinginkomsten.

180.000 euro als vergoeding voor het gescheiden inzamelen van afval. Dat levert meer geld op dan in voorgaande jaren.

150.000 euro extra inkomsten onroerende zaakbelasting (OZB). Met name door een nieuwe werkwijze waarbij luchtfoto's worden vergeleken, kunnen aanslagen beter worden opgelegd, dat levert meer geld op.

TEGENVALLERS

3.727.000 euro Het resultaat uit de grondexploitatie, waarbij het gaat om een winstneming (4,5 miljoen) een afwaardering (4,6 miljoen) en een extra verliesvoorziening voor Columbiz Park (3,6 miljoen).

115.000 euro Extra kosten voor Wabo-vergunningen, voor onder meer bouwen en milieu. De kosten namen toe door uitbreiding van de taken van de Omgevingsdienst de Vallei.

111.000 euro Een hogere toekenning voor woningaanpassingen binnen de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten.