• Strausslaan-bewoner Robin Kinsbergen is fel gekant tegen de kap van bomen langs de Wikselaarseweg.

    Jannes Bijlsma

'Je krijgt 'villa's in het groen' bij behoud bomen Wikselaarseweg'

BARNEVELD Politiek Barneveld toonde zich gisteravond verrast over het grote aantal bomen dat moet sneuvelen voor de bouw van de nieuwe woonwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Ze rekenden vorig jaar op enkele bomen aan de zuidkant van het plangebied, maar het worden er in totaal 110, waaronder een complete bomenrij aan de noordzijde langs de Wikselaarseweg. De emoties liepen tijdens de vergadering af en toe op.

Jannes Bijlsma

De bomen moeten wijken vanwege de waterhuishouding. Er worden wadi's aangelegd achter de bomenrij, waar deze soms monumentale bomen niet bij passen. Ook uit het feit dat het plangebied moet worden opgehoogd en de aanleg van riolering en elektravoorzieningen maken dat het college heeft geconcludeerd dat de bomen niet te behouden waren. Volgens wethouder Didi Dorrestijn was het helder: voor dit plan kunnen de bomen niet blijven staan.

Bewoners van de Strausslaan voelden zich niet gekend in het besluit tot kap en lieten dat tijdens de commissievergadering van woensdagavond - waarin de Wikselaarseweg te elfder ure werd toegevoegd aan de agenda - duidelijk blijken. Bewoner Robin Kinsbergen was eerder deze week nog bij bewoners langs gegaan en verbaasde zich erover dat vrijwel in de buurt er iets van wist. In zijn verhaal richting de commissie was hij erg fel. ,,Hebben wij dan allemaal zitten slapen? Ik heb sterk het gevoel dat ik hier gemangeld word."

CREATIVITEIT Fractievoorzitter Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) toonde zich woensdagavond tijdens de commissievergadering ontstemd over het 'gebrek aan creativiteit' bij het college. Zij meende dat deze bomen best in te passen waren in combinatie met wadi's, waarbij het aantal woningen dat de gemeente in de Wikselaarse Eng wil bouwen gehandhaafd blijft.

Pluimers had er een specialist naar laten kijken. ,,Die geeft aan dat de bomen goed te combineren zijn met wadi's. Die hoeven niet dé oplossing te zijn voor een goede waterhuishouding." Daarnaast vond zij dat de gemeente niet genoeg haar best had gedaan om de bomenrij te behouden en dat het besluit tot kap niet overeenkomt met bepalingen in het bestemmingsplan.

Dorrestijn vond dat de raad bij de behandeling van dat bestemmingsplan al had kunnen weten welke kant het op zou kunnen gaan. Ze zei: ,,Wij hebben bij de planbehandeling vorig jaar mei aangegeven dat we niet konden garanderen dat deze bomen gehandhaafd zouden blijven. Daar waren we heel duidelijk over. Toen het plan in de raad werd besproken, was er geen enkel raadslid dat zijn vinger opstak om te zeggen dat dit zo niet kon."

HEEL VEEL Dit triggerde CDA-partijgenoot Maarten Schipper tot de opmerking dat het bestemmingsplan zelf geen aanleiding gaf aan raadsleden om de vinger op te steken. ,,Ik lees in het plan ook dat de bomen langs de randen van het plangebied zo goed mogelijk worden ingepast. Dat geeft voor ons geen aanleiding om te denken dat er 110 bomen weg moeten. Dus ik begrijp de bewoners wel." Ook ChristenUnie-raadslid Lucas Scheijgrond dacht er zo over. ,,Op de stedenbouwkundige kaart in het bestemmingsplan sneuvelen hier en daar wel wat bomen. En ik begrijp dat er gedurende het proces er misschien wat bomen bij kunnen komen, maar 110 is dan wel heel veel."

Dorrestijn had laten berekenen dat behoud van de bomenrij langs de Wikselaarseweg twintig woningen zou kosten. Daarmee was het echt een keuze worden tussen het behoud van groen of voor doorzetten van het plan voor de Wikselaarse Eng. ,,Als je ze wilt laten staan, dan krijg je villa's in het groen. En de gemeenteraad wil nu juist betaalbare woningen in dat gebied. We hebben moeten woekeren met de ruimte." De wethouder trachtte het beeld neer te zetten dat de gemeente er alles had gedaan om de bomen te behouden. ,,Wij zijn niet tegen bomen. Bomenkap is voor ons ook geen feestje. Maar specialisten vertellen ons dat deze bomen het niet gaan redden. En dan gaan wij geen risico's nemen met halfdode bomen waar takken uit vallen. Nee, we willen het goed in orde maken. Er komen ook andere bomen voor die bomenrij terug, maar deze inderdaad niet."

AFMAAIEN Pluimers kon zich niet vinden in Dorrestijns uitleg. ,,De bomen gaan het niet redden, omdat er wordt ingegrepen. De bomen doen het nu goed." Ook Dorrestijns opmerking over 'villa's in het groen' viel verkeerd bij Pluimers en de onvrede was ook duidelijk voelbaar onder verschillende aanwezige bewoners. De wethouder had zichtbaar moeite met het feit dat de commissie haar uitleg over het sneuvelen van de bomen niet direct accepteerde. ,,Er moet mij iets van het hart: de raad doet nu voorkomen alsof wij vreselijk bezig zijn en zomaar al het groen afmaaien. We hebben echt goed gekeken of de bomen konden blijven." Hierop greep commissievoorzitter Guus Knapen (SGP) in. ,,U doet een uitspraak die ik niemand heb horen zeggen. Daar zou ik maar voorzichtig mee zijn. Laten we vooral niet in de emotie schieten." Dorrestijn bood direct haar excuses aan voor haar uitlating.

De bewoners van de Strausslaan waren er na de vergadering bepaald niet gerust op dat de bomen alsnog kunnen blijven staan. ,,Ik denk dat we veel te laat wakker zijn geworden in dit dossier", zei Robin Kinsbergen na de vergadering. ,,We moeten ons er waarschijnlijk bij neerleggen. Tussen de regels door hoor je toch al dat ze toch gewoon moeten sneuvelen. Kijk, hoeveel woningen er moeten komen, daar maak ik mij niet druk om. Wij zijn niet tegen woningbouw, maar kom niet aan de natuur!"

Bestuurslid Bas van de Kuilen van Plaatselijk Belang Voorthuizen zou het 'hartstikke jammer' vinden als er nog meer groen zou sneuvelen in Voorthuizen. ,,We doen daar erg ons best voor met verschillende plannetjes, maar ik vrees dat het hier al te laat is. Zie hier maar eens een middenweg in te vinden, dat lijkt me heel moeilijk."

De bouw van de Wikselaarse Eng gaat op zijn vroegst in oktober van start.