• Marijke van den Brok bij muur van Markthal. Jongeren gaan daar binnenkort aan de slag in verband met een kunstproject

    Henk Hutten

Jeugd mag zich uitleven op Markthal

BARNEVELD Onder het motto 'Van vandalisme tot kunst' organiseert de gemeente Barneveld in samenwerking met de politie en een professionele graffiteur twee middagen waarop jongeren zich kunnen verdiepen in graffiti. Daarnaast maken zij tijdens die bijeenkomst zelf een ontwerp voor de muur van de tijdelijke Markthal aan de Baron van Nagellstraat. Deze creatie wordt vrijdag 10 juli door de jongeren op de muur aangebracht.

Door Annemarie van Vliet

Marijke den Brok (25), jongerenwerker van de gemeente Barneveld, biedt preventief hulp aan jongeren door middel van straathoekwerk en accommodatiegebonden jongerenwerk. „Daar hoort ook voorlichting, het opzetten van activiteiten en het begeleiden van projecten bij. Eén van die projecten is het graffitiverhaal. De politie heeft destijds aangegeven iets voor de jongeren te willen realiseren om op die manier illegale graffiti te verminderen. Jongeren zelf spraken mij aan en kwamen met dezelfde vraag. Daarom hebben we de handen ineen geslagen en is dit project gestart, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen."

PRACHTIGE SCHILDERINGEN 'Van vandalisme tot kunst', is graffiti kunst? Marijke knikt: „Zeer zeker! Ik heb het dan niet over de tags die door iedereen vluchtig worden aangebracht, als een soort stempel 'ik ben hier geweest', maar ik doel op de prachtige muurschilderingen die met name in grote steden worden gemaakt, soms om grote bomen heen. Dat is echt vakwerk en dus kunst. Het geeft kleur aan het straatbeeld."

Dat beaamt de in Barneveld opgegroeide Erik Zwebe (31) die als graffiteur gevraagd is om dit project mede te begeleiden. „Graffiti is meer dan alleen een woord op de muur spuiten of je handtekening achterlaten. Vroeger experimenteerden wij met het maken van hele kunstwerken op de achterkant van het Concertgebouw, de huidige bibliotheek van Barneveld. Tegenwoordig kan ik mijn creativiteit kwijt in een oude schuur als atelier en geef ik af en toe workshops aan jongeren, zoals op aanvraag van de gemeente tijdens de Kunst- en Cultuurdag."

EINDELOOS OEFENEN Erik heeft een duidelijk doel voor ogen als het gaat om dit project: „Ik wil jongeren leren om graffiti in een breder perspectief te zien. Het is belangrijk dat ze weten waar het vandaan komt, welke stromingen er zijn en het leren beschouwen als kunst in algemene zin met specifiek materiaalgebruik. Ook worden ze uitgedaagd na te denken over hun eigen werk; niet alleen qua vorm, kleurgebruik, compositie, typografie of trucjes, maar wat leg je er van jezelf in? Welke betekenis heeft het? Op die manier kunnen ze een boodschap naar buiten toe afgeven en voegen ze ook echt iets toe aan de Barneveldse cultuur. Zo zal er meer erkenning komen voor datgene wat ze doen. Laten ze elkaar vooral inspireren en uitdagen te experimenteren, want door samen te werken blijf je leren. En tot slot zou het geweldig zijn als ze een eigen legale plek krijgen om eindeloos te kunnen oefenen."

Hoe is het project vormgegeven? „Jongeren tussen de 12 en 20 jaar konden zich tot vrijdag 27 juni inschrijven. Woensdag 1 juli starten we van 16.00 tot 18.00 uur met de eerste bijeenkomst in jongerencentrum Villa 29 aan de Nieuwe Markt.

Erik Zwebe heet de jongeren welkom en vertelt vervolgens meer over graffiti, de verschillende stromingen en gaat met de jongeren in gesprek over hun motivatie.

ILLEGALE GRAFFITI Daarna verzorgt Bureau HALT een voorlichting over de oorzaken en gevolgen van illegale graffiti en licht de jongeren in over de schade die je daarmee aanricht bij bedrijven en gemeenten, maar ook bij jezelf als persoon. Tot slot maken de jongeren in een uur tijd onder leiding van Erik een begin met het ontwerp voor de muur van de Markthal. Tijdens de tweede bijeenkomst op vrijdag 10 juli wordt de muur van 16.00 uur tot 18.00 uur voorzien van graffiti en door wethouder Hans van Daalen officieel geopend en uiteraard voorzien van een stukje graffiti van zijn hand."

EI KWIJT Zowel Marijke als Erik hebben vertrouwen in het welslagen van dit project. „Als onze verwachtingen blijken te kloppen ga ik me zeker sterk maken voor meerdere legale graffitiplekken in Barneveld, zodat illegale graffiti meer en meer gaat verdwijnen en jongeren hun ei kwijt kunnen op de daarvoor bestemde plekken", besluit Marijke.