• Eigen foto

Jinglemaker wil verkeersdrukte Veluwe oplossen

VOORTHUIZEN Op weg van Voorthuizen naar zijn jinglebedrijf VHU Europe in Hilversum is het dagelijks raak voor ondernemer Diederick Huizinga: de file op de A1 tussen Barneveld en Amersfoort. Dat moet toch anders kunnen, dacht hij.

Jannes Bijlsma

Samen met een groepje buurtbewoners ging de Voorthuizenaar op persoonlijke titel in gesprek met natuur- en andere belangenorganisaties, overheden en grote bedrijven. Nu presenteert hij een manifest om de knelpunten aan te pakken. Huizinga pleit voor een totaalaanpak voor de Veluwe, die in zijn ogen nu 'helemaal dichtslibt'. ,,Dat gaat me aan het hart. Ik woon nabij landgoed Boeschoten tussen Voorthuizen en Garderen en ik geniet geregeld van de prachtige natuur hier. Ook daarvoor is het belangrijk dat het verkeer doorrijdt." Voor zijn plan moeten allereerst de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 en de verbreding van het traject tussen Barneveld en Amersfoort veel sneller worden aangepakt dan nu is gepland, vindt hij. ,,Het is niet uit te leggen dat de procedures zo lang moeten duren, terwijl vaststaat hoe groot de problemen zijn. Als Rijkswaterstaat een bedrijf was geweest, was het al lang failliet gegaan. Zorg dat het wettelijk mogelijk wordt, ga vooraf met belangenverenigingen in gesprek en kijk wat zij er voor terug willen hebben. Dan valt er met iedereen te praten."

PUTTERWEG En juist dat heeft Huizinga de afgelopen maanden gedaan, met verschillende partijen. Sommige daarvan zien wel wat in de plannen van Huizinga. Behalve een snelle aanpak van de snelwegen (,,ook de A28 is hopeloos verouderd") omvatten die het verplaatsen van grote bedrijven naar locaties langs de snelweg en het terugdringen van het sluipverkeer in de regio. De eerste maatregel die in dat kader moet worden doorgevoerd: een pilot om de snelheid op de N303 tussen Voorthuizen en Putten (de Putterweg) van 80 naar 60 te verlagen. ,,Nu geeft Google die weg nog als snelste route aan als je van de A30 of A1 richting het noorden wilt rijden. Gevolg hiervan is dat veel nationale en internationale vrachtwagens er gebruik van maken. De weg is alleen helemaal niet ingericht op dat grote vrachtverkeer. Dat hoort gewoon op de snelweg. Als je er tenminste kunt doorrijden, natuurlijk. Als je de snelheid verlaagt, dring je dat sluipverkeer terug." Door de opening van de Rondweg Voorthuizen, gepland voor medio 2019, zal het traject Voorthuizen-Putten alleen maar meer sluipverkeer opleveren, verwacht Huizinga. ,,Het probleem wordt alleen maar opgeschoven. Straks zal het verkeer bij Putten vastlopen. Dat dorp heeft veel rotondes en fietspaden. Daarom zou het ook beter zijn als de snelheid op de rondweg zelf beperkt blijft tot 60. Maar de snelheidsverlaging van het traject Voorthuizen-Putten is nu gemakkelijker te realiseren, omdat dat officieel te boek staat als een 'lokale ontsluitingsweg'."

BUITENSPIEGELS INKLAPPEN Voor meer sluipverkeer is ondernemer Rien van de Brug, eigenaar van het transportbedrijf uit Putten dat zijn naam draagt, niet bang. Zijn bedrijf is aan het traject gevestigd. ,,Het blijft een lokale weg. Ik zie hier niet uitzonderlijk veel grote vrachtwagens van bijvoorbeeld Barneveld richting Ermelo rijden." Toch steunt hij Huizinga's plan voor de snelheidsverlaging. ,,Het gaat mij om de bewustwording voor het risico", zegt hij. ,,Het is gewoon een gevaarlijke, smalle weg. Theoretisch ben je er misschien iets eerder met 80 kilometer per uur, maar veel zal het niet schelen." Ook belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland staat achter het plan. ,,Van onze leden krijgen we mee dat ze hun buitenspiegels moeten inklappen als ze daar rijden", zegt woordvoerder Quinten Snijders. ,,De weg is te krap. Er staan bomen langs de weg, je hebt geen uitwijkmogelijkheden... 60 is daar echt beter dan 80."

Om het zware verkeer van ongewenste plekken te weren, pleit Huizinga tevens voor het verplaatsen van grote bedrijven. Deze zijn van oudsher vaak midden op de Veluwe gevestigd, maar zouden naar locaties langs de snelwegen moeten verhuizen. Als voorbeelden in de gemeente Barneveld noemt hij de Voorthuizense firma's Denkavit en Brons en het Barneveldse Agruniek Rijnvallei. ,,Nee, dit is geen nieuw idee. Het lijkt ingewikkeld te zijn om deze bedrijven te verplaatsen. Maar er liggen steeds meer kansen. Bedrijven worden zich steeds beter bewust dat er mogelijkheden voor win-winsituaties komen door te verhuizen. Het kan ze gewoon geld schelen. Neem transportbedrijf Van Reenen in Barneveld; dat verhuisde al zijn locaties naar één nieuw en duurzaam pand op Harselaar-Zuid. Ondertussen wekt het bedrijf meer energie op dan het verbruikt vanwege de duurzame bouw. Van Reenen heeft nu zes keer zoveel ruimte om door te kunnen groeien. En, niet onbelangrijk, het leverde veel minder transportbewegingen door het hart van de Veluwe op. Daar heeft iedereen wat aan. Ga met de betrokken bedrijven in gesprek, zet alle voordelen op een rijtje en dan ben ik ervan overtuigd dat ook bedrijven die tot nu toe niet wilden verhuizen, nu misschien wél willen bewegen. Iedereen ziet nu hoe nijpend het probleem inmiddels is geworden. Waar een wil is, is een weg."

HISTORISCH GEGROEID Dat betwijfelt de Puttense ondernemer Van de Brug. ,,Ik vind het bijzonder dat meneer Huizinga denkt dat dat haalbaar is. Als het geld er zou zijn, zouden die bedrijven al lang weg zijn geweest. Maar ik vind het wel een goede gedachte. Voor wat betreft mijn bedrijf: het is historisch zo gegroeid dat we hier zijn gevestigd. Als het ooit aan de orde komt, dan ben ik best bereid te verhuizen naar een plek langs de snelweg." Volgens Huizinga is het echt mogelijk om meer bedrijven over de streep te trekken. ,,Bij veel gemeenten zijn miljoenen gereserveerd om nieuwe wegen aan te leggen. In Barneveld bijvoorbeeld voor de Oostelijke Rondweg. Gebruik dat geld nu om die bedrijven te verhuizen. Het kan echt."

De ontwikkelingen rond die rondweg wijzen volgens Voorthuizenaar Huizinga op een gebrek aan regie bij de provinciale overheid. ,,Elke gemeente heeft plannen voor nieuwe wegen vanuit de beste bedoelingen. Het nadeel hiervan is dat elke aanpassing die je maakt elders gevolgen heeft, want dat verkeer moet toch ergens heen. Het is zaak dat de provincie alle betrokken partijen bij elkaar roept en met een totaalplan komt." Vorige week presenteerde Huizinga zijn eigen totaalplan, inclusief de pilot voor de snelheidsverlaging van de N303 tussen Voorthuizen en Putten, aan Provinciale Staten. Statenlid Rigo Heldoorn (D66) luisterde geïnteresseerd. ,,Ik vind het fantastisch dat betrokken bewoners zoveel werk maken van dit toch ingewikkelde thema." Inhoudelijk denkt hij dat het totaalplan nog niet zomaar is gerealiseerd. ,,Zijn idee is goed. Het is altijd de vraag of je nieuwe wegen aanlegt om de grotere hoeveelheid verkeer in goede banen te leiden, óf dat je de bedrijven naar de rand van de kernen verplaatst. De heer Huizinga maakt een duidelijke keuze. Maar uiteindelijk is het aan het bedrijf zelf of het wil verhuizen." Heldoorn pleitte er bij gedeputeerde Bieze voor om het plan te beoordelen op haalbaarheid. Zij zegde dit toe. Huizinga: ,,Ik ben heel benieuwd."