'Jongerenraad in Barneveld'

BARNEVELD Activiteitenteam Be Active van de gemeente Barneveld werkt, samen met Welzijn Barneveld, aan een plan om in Barneveld een jongerenraad op te richten. Het voorstel ligt nog bij het college van burgemeester en wethouders. Doel is om met deze raad politiek dichter bij jongeren te brengen.

Dat meldt beleidsmedewerker Cor Terschegget van Be Active in een vraaggesprek met deze krant. Naar het voorbeeld van de gemeente Rhenen, waar al een jongerenraad actief is, hebben de initiatiefnemers dit plan opgevat. Een jongerenraad kan ervoor zorgen dat de politiek beter hoort wat leeft onder jongeren.

De initiatiefnemers willen volgend jaar al starten met de nieuwe raad. Aandachtspunt daarbij is wel dat de jongerenraad een afspiegeling wordt van de gemeente, zegt Terschegget. ,,Met leden uit alle negen dorpen, zodat de achterban goed wordt vertegenwoordigd.''

Daarnaast buigt het college van b. en w. zich nu over de politieke status van zo'n raad. ,,De vertegenwoordiging van jongeren moet wel kunnen participeren'', zegt Terschegget. ,,De vraag is daarbij in welk stadium van de processen zo'n raad mee gaat doen en haar stem laat horen.'' Gemeentewoordvoerder Margot de Lange bevestigt dat het college het plan momenteel onderzoekt. ,,Maar het is nog erg vers. Over de grootte en de rol van de jongerenraad is daarom nog niets te zeggen.''

De jongerenraad is één van de speerpunten van Be Active voor de komende jaren. Daarnaast zijn er plannen om het sportgala in Barneveld nieuw leven in te blazen en wil de organisatie zich de komende tijd storten op voorlichting over alcohol, drugs, seksualiteit, vakantiewerk, gezondheid en social media. ,,We willen jongeren bewust maken van wat ze beter wel of niet kunnen doen'', zegt Terschegget.