• Het bestuur van de Jongerenraad Barneveld.

    Pauw Media
  • Wethouder Aart de Kruijf

    Gemeente Barneveld

Jongerenraad Barneveld op Radio 1: ´We missen vaak onderling respect´

BARNEVELD Bestuursleden van de Jongerenraad Barneveld missen vaak onderling respect tussen Barneveldse jongeren met een verschillende achtergrond. Daardoor ontstaan soms spanningen tussen groepen jongeren, zeiden ze woensdagmorgen in het nieuwsprogramma De Ochtend op Radio 1.

Als concrete voorbeelden noemden ze ´clashes´ op fietspaden tussen leerlingen van het Van Lodenstein College enerzijds en scholieren van het Johannes Fontanus College en De Meerwaarde anderzijds en tussen jonge boeren en allochtone jongeren op De Meerwaarde. En irrititaties in de kroeg en op straat tussen jeugdige allochtonen en niet-allochtonen. ,,Ons doel is deze groepen dichter bij elkaar te brengen, zodat dit soort akkefietjes niet meer voorkomen.´´

Verslaggeefster Anne van der Veen bracht voor de derde achtereenvolgende dag een reportage vanuit Barneveld en sprak naast bestuursleden van de jongerenraad ook met locoburgemeester Aart de Kruijf. Hij zei de geschetste spanningen niet zo te herkennen. ,,Maar als er zorgen zijn bij de jongerenraad, willen we daar als gemeentebestuur goed naar luisteren. En natuurlijk kijken ook hier mensen op verschillende manieren naar elkaar. Het is onze plicht om tegenstellingen te overbruggen. Tegelijk staat Barneveld bekend om haar gemeenschapszin. Wij kennen onze buren nog en mensen helpen elkaar.´´

Luister hier naar het Barneveld-item van woensdag

Luister hier het Barneveld-item van dinsdag.

Luister hier het Barneveld-item van maandag.