• De Barneveldse Jongerenraad wil dat er een actieplan komt tegen alcohol in het verkeer.

    ...

Jongerenraad wil actieplan tegen alcohol in het verkeer

BARNEVELD Het is verontrustend en alarmerend te noemen hoe vaak het in de regio Barneveld voorkomt dat jongeren met alcohol op achter het stuur kruipen. Dat stelt de Barneveldse Jongerenraad, die met een actieplan komt. ,,Het is blijkbaar voor een grote groep jongeren nog steeds normaal, maar dat is het dus écht niet.''

Wouter van Dijk

Begin deze week was het weer eens raak. Op de Garderbroekerweg tussen Voorthuizen en Kootwijkerbroek werd dinsdag een automobilist aangehouden voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een rijverbod voor negen uur. Celine Verhoeks, secretaris van de Jongerenraad: ,,We zijn inmiddels gewend aan dit soort berichten, maar ook aan de vaak ernstige ongevallen die veroorzaakt worden door drankgebruik in het verkeer. Dat terwijl de ongevallen vaak een enorm impact hebben op de levens van de betrokkenen. Op het moment dat het gebeurt heeft iedereen het erover en vindt iedereen er wat van omdat men weet dat drank en verkeer niet goed samengaan, maar na een paar dagen ebt het weg. En zo gaat het al jaren, het wordt niet minder.''

SCHOKKEND Daar moet nu echt wat aan veranderen, vindt de Jongerenraad. ,,We hebben dit onlangs voorgelegd aan ons panel van 350 jongeren in de gemeente Barneveld. Het was voor ons schokkend om terug te horen dat bijna iedere jongere wel een ervaring in de directe omgeving heeft gehad met alcohol in het verkeer. Sommigen gaven aan zelf eens over de schreef te zijn gegaan of het als bijrijder te hebben meegemaakt. Anderen meldden iemand in de naaste omgeving te kennen die betrokken is geweest bij een onveilige verkeerssituatie waarbij alcohol in het spel was. Dat geeft wat ons betreft aan hoe omvattend dit probleem is.''

De Jongerenraad wil de gemeente via een burgerinitatief uitdagen om de komende tijd fors in te zetten op aanpak van dit probleem. ,,Want het zijn niet alleen de jongeren en hun ouders die hier verantwoordelijkheid dragen, maar ook de gemeente, die moet zorgen voor een veilige omgeving.''

Om dit voor elkaar te krijgen wil de Jongerenraad een uitgebreid voorstel mét een opzet voor een actieplan indienen bij de gemeente, met daarbij minstens tweehonderd handtekeningen van sympathisanten. De afgelopen week zijn we tot actie overgegaan. We hebben gesproken met de politie, met toezichthouders, jongerenwerkers en met beleidsmakers van de gemeente om met elkaar na te denken over concrete maatregelen. Natuurlijk is de eerste gedachte een grootscheepse voorlichtingscampagne onder jongeren op te zetten met aandacht voor de gevaren van alcoholgebruik in het verkeer en aandacht voor ontmoediging van overmatig alcoholgebruik. Dat is in het verleden ook gebeurd, herhalen van die boodschap kan geen kwaad.''

MEER CONTROLES  Maar er zijn meer acties te verzinnen, stelt Verhoeks. ,,Vanuit de kant van de politie hebben we begrepen dat de dienstdoende agenten in het weekend aandacht hebben voor alcoholcontroles, maar zodra zich ergens een calamiteit voordoet, heeft dat prioriteit. Wellicht moet er meer ingezet worden op controles en boetes. Harder optreden dus, met meer controles.''

Het wegnemen van de reden waarom jongeren met drank op toch in de auto stappen, is volgens haar ook een gedachtegang. ,,Want woon je bijvoorbeeld in Kootwijkerbroek, maar wil je in het weekend uit, dan heb je toch gauw een vervoersmiddel nodig. Laten we dan kijken naar goede alternatieven, zoals bijvoorbeeld de 'borrelbus' die in de gemeente Ede rijdt.''

Een volgens Verhoeks origineel idee kwam uit de koker van een ambtenaar van de gemeente Barneveld. ,,Verplicht jonge automobilisten die voor het eerst hun rijbewijs komen ophalen in het gemeentehuis eerst door een speciale alcoholbril te kijken, zodat ze zien welk effect drank op je gezichtsvermogen heeft. Geef ze vervolgens de mogelijkheid om een verklaring te ondertekenen dat ze de eerste twee jaar nooit met alcohol op achter het stuur gaan zitten, in ruil voor vrijstelling van de vijftig euro die je moet betalen voor het rijbewijs. Natuurlijk valt het moeilijk te controleren of jongeren zich daar vervolgens aan houden, maar je werkt op die manier wel in op hun moreel gevoel. Ik vind het een interessante gedachte.''

ONLINE PETITIE Om het burgerinitiatief in te kunnen dienen en daarmee het college van b. en w. te vragen hiermee aan de slag te gaan, heeft de Jongerenraad minstens 200 handtekeningen nodig. ,,Die gaan we wel halen'', stelt Verhoeks. ,,We zijn deze week met handtekeningenlijsten de straat op gegaan, dat leverde al ongeveer honderd steunbetuigingen op. Daarnaast zijn we een online petitie gestart, die inmiddels door enkele tientallen sympathisanten is ondertekend. We gaan dit nu op de kaart zetten, in de hoop dat er echt wat gaat gebeuren. We moeten niet langer de andere kant op kijken.''