• Het verkeersknelpunt A1/A30. De Tweede Kamerfracties staan achter het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om knelpunt aan te pakken.

    Heliflight.nl

Kamer steunt aanpak verkeersknelpunt A1/A30

BARNEVELD/DEN HAAG Een meerderheid van de Tweede Kamerfracties steunt de snelle en volledige aanpak van verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld. Donderdag werd in een Kamercommissie het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen behandeld en alle partijen waren positief. De stoplichten gaan definitief weg.

,,Een heel belangrijke stap in de goede richting'', reageert wethouder Hans van Daalen. ,,Wij waren al erg blij met het voornemen van de minister. Nu ook de Tweede Kamer dit voornemen steunt, kunnen we van start om Barneveld en Regio Foodvalley nóg beter bereikbaar te maken en te houden.''

Formeel moet de Tweede Kamer volgende week dinsdag nog stemmen, maar nu is al duidelijk dat dat slechts een formaliteit zal zijn. Ook de uitkomst van donderdag was geen grote verrassing voor Van Daalen, die samen met twee leden van de BIK en enkele ambtenaren naar Den Haag was gegaan om het debat te volgen. ,,We wisten vooraf al hoe de partijen ertegenover zouden staan, maar dat moet natuurlijk nog wel bevestigd worden.''

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren samen met Regio Foodvalley en verschillende belangenorganisaties uit het bedrijfsleven aandacht gevraagd voor de aansluiting van de A30 op de A1, die in de top 5 van dagelijkse files staat. Die breedgedragen aanpak is volgens Van Daalen de reden van het succes. ,,Wij als  Barneveld waren slechts een vooruitgeschoven post. Het knelpunt A1/A30 is een probleem voor heel Midden-Nederland. De regio zelf heeft het MIRT-onderzoek uitgevoerd, en het ministerie is daarbij vervolgens aangehaakt. Dat is eigenlijk ongebruikelijk en zegt wat over onze samenwerking. Ik hoorde gisteren ook lovende geluiden daarover. Het VVD-Kamerlid Remco Dijkstra noemde het een schoolvoorbeeld van hoe je als regio samenwerkt om je doel te bereiken.”

Nu het groene licht van de Tweede Kamer alleen nog een formaliteit is, kan het ministerie starten met een zogeheten MIRT-verkenning, een grootscheeps onderzoek waaruit moet blijken wat er precies bij A1/A30 moet gebeuren, hoe dat eruit gaat zien en vooral hoeveel het gaat kosten. Voordat de verkenning wordt gestart, wordt eerst een zogenoemd Startdocument gemaakt. Van Daalen hoopt dat dit document medio 2019 gereed is, en gaat er vanuit dat in 2020 de scenario’s zullen zijn uitgewerkt. ,,Wij werken de komende jaren samen met ministerie en Rijkswaterstaat aan een adequaat ontwerp, waarbij we nadrukkelijk oog hebben en houden voor de ondernemers die hier zijn gevestigd,  zoals De Goudreinet en McDonald’s, en de aansluiting van de weg naar Nijkerk.”

Wanneer de schop daarna de grond is gaat, valt nog niet te zeggen, maar Van Daalen heeft wel een duidelijke voorkeur, die hij ook de minister heeft laten weten. ,,Het zou heel mooi zijn als de werkzaamheden aan het Knooppunt Hoevelaken en het verkeersknelpunt A1/A30 gekoppeld kunnen worden. De werkzaamheden aan het Knooppunt Hoevelaken beginnen in 2020 en duren tot in 2023. De werkzaamheden aan de A1/A30 zouden aansluitend of in de laatste fase van ‘Hoevelaken’ kunnen plaatsvinden.’’