• Heliflight.nl

Kamermeerderheid in Den Haag pleit voor beter knooppunt A1/A30 bij Barneveld

BARNEVELD/DEN HAAG Een Kamermeerderheid van zes fracties riep minister Melanie Schultz donderdagmiddag op snel met een plan te komen voor een beter verkeersknooppunt bij Barneveld, waar snelwegen A1 en A30 bij elkaar komen. De minister blijft echter terughoudend. Ze wil eerst weten of het hier echt om een ,,nationaal doorstromingsknelpunt'' gaat. Voor in ieder geval CDA en SGP was dat niet afdoende; zij komen over twee weken met een motie om het knooppunt bij Barneveld alsnog op de lijst te krijgen.

Wouter van Dijk

Kamerleden wezen tijdens een urenlang algemeen overleg met de minister over tal van infrastructurele projecten ook richting de petitie vanuit de gemeente Barneveld en de regio. Daarin wordt gepleit voor aanleg van een directe snelwegboog van de A30 naar de A1, direct langs het terrein van autoveiling BCA. De fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SP, het CDA, de SGP en het onafhankelijke kamerlid Johan Houwers, samen goed voor 77 van de 150 Kamerzetels, vroegen de minister om specifieke aandacht voor dit knooppunt. ,,Die verkeerslichten op dit knooppunt, daar moeten we vanaf'', aldus Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie). Hij noemde specifiek ook de boog, die ervoor moet zorgen dat verkeer vanuit Ede richting Apeldoorn makkelijker en vloeiender van snelweg kan wisselen. Nu nog moeten automobilisten op dit traject naar links voorsorteren en wachten bij verkeerslichten. ,,Vreemd'', vindt ook Kamerlid Eric Smaling (SP). Kamerlid Barry Madlener (PVV) noemde aanpak van het knooppunt niet letterlijk, maar riep de minister wel op alle verbeterpunten die in het overleg aan de orde waren gekomen mee te nemen.

De verbeteringen aan dit knooppunt bij Barneveld zouden dan bovenop de eerder voorgestelde maatregelen moeten komen. Eerder dit jaar zegde minister Schultz toe de situatie te verbeteren met de aanleg van een dubbele afrit vanaf de A1 naar de A30. Ook de situatie aan het eind van de spitsstrook op de A1 wordt aangepakt, zegde de minister in maart toe in een brief aan de Kamer, nadat Kamerlid Barbara Visser (VVD) om aandacht voor het knooppunt vroeg. Maar de voorgestelde boog aan de zuidkant van het knooppunt is volgens de minister nog te duur, zo stelde zij in een brief aan de Kamer een maand later. De kosten daarvoor worden volgens haar geschat op vijf tot tien miljoen euro en dat geld is er op dit moment niet.

In de beantwoording bleef de minister donderdagmiddag in eerste instantie bij dit uitgangspunt. ,,Meer maatregelen op korte termijn dan de al genoemde, kunnen op dit moment niet.'' Dat antwoord ging er bij Martijn van Helvert (CDA) niet in. ,,De minister moet écht met meer komen, want de problemen op deze plek mogen niet genegeerd worden. Nederland houdt niet op na Amersfoort hoor.'' Het leidde uiteindelijk niet tot toezeggingen. ,,Ik wacht eerst het knelpuntenonderzoek van deze zomer af, daar ga ik nu niet op vooruitlopen'', aldus de minister. Meer in het algemeen meldde Schultz over ,,regionale wensen'' dat ze elk in verhouding gezien moeten worden en afgewogen moeten worden ten opzichte van andere geplande infrastructurele projecten in het land. ,,Maar het staat de Kamer uiteraard volledig vrij daar andere keuzes in te maken.''

Dat laatste zou over twee weken kunnen gebeuren, meldde Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) ná het debat. ,,In een voortgezet overleg dienen wij een voorstel in om knooppunt A1/A30 alsnog op de lijst te krijgen. Gezien de steun nu in de Kamer voor aanpak van dit knooppunt is de kans aanwezig dat we grote steun krijgen. Steun van de SGP hebben we al binnen.''

Voor de gemeente Barneveld betekent het specifiek benoemen van aanpak van dit knooppunt een opening om overleggen te starten als het gaat om eventuele voorfinanciering, zodat het knelpunt alsnog snel aangepakt kan worden. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Het gaat nu om de vraag of aanpak van het knooppunt op de lijst van infrastructurele projecten gezet wordt. Gebeurt dat, dan is het knooppunt feitelijk pas aan de beurt ná 2028. Wat wij vanuit de regio dan willen doen, is met de minister in overleg gaan om eventuele voorfinanciering te bespreken en op die manier het onderdeel van de boog A30-A1 uit het totaalplan naar voren te halen.''

Wat betreft het onderzoek naar het knelpunt, waar de minister het over heeft, is de gemeente enigszins sceptisch. ,,Natuurlijk is elk onderzoek goed, maar een technisch probleem daarbij is dat er in 'ons' knooppunt geen meetlussen in de grond zitten, dus zijn er ook geen meetgegevens. Enerzijds is er dus geen concrete data over de verkeersdrukte, maar anderzijds hoef je 's ochtends de radio maar aan te zetten voor de filemeldingen tussen Stroe en Hoevelaken.''

REGIO Verbetering van het knooppunt is volgens gemeente en de regio in algemene zin van groot belang, vanwege toenemende filedruk. Dat signaal wordt ondersteund door onder meer de Regio FoodValley - die al een miljoen euro toezegde voor aanpak van het knelpunt - , de Barneveldse Industriële Kring, werkgeversorganisatie VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland. Ook zijn er zorgen over de doorstroming op de A1, waar bij Barneveld na de aanpak van knooppunt Hoevelaken in 2020 een flessenhals dreigt te ontstaan. Dat laatste omdat de A1 zowel westelijk als oostelijk van Barneveld verbreed wordt, maar bij Barneveld zelf niet. ,,Juist omdat 'Hoevelaken' straks op de schop gaat, willen wij met aanpak van A1/A30 daarop voorsorteren, want dit wordt een belangrijke alternatieve route voor veel automobilisten. Dat zie je nu a gebeuren bij incidenten op de weg.''

STATION BARNEVELD NOORD In het verlengde van de discussie over Barneveld, noemde Smaling (SP) ook verbetering van bereikbaarheid van Barneveld via het spoor door een treinstop te realiseren in Barneveld Noord op de lijn Amersfoort - Apeldoorn. Ook voor dit project is al langere tijd een lobby gaande vanuit Barneveld. In een reactie daarop gaf staatssecretaris Sharon Dijksma aan dat het ,,aan de regio is" om met nieuwe initiatieven te komen. ,,Op dit moment is er geen geld voor. Daarnaast, dit onderwerp stond ook niet op het lijstje uit de regio.''