• Heliflight.nl

Kamermeerderheid voor snelle aanpak 'A1/A30'

BARNEVELD Een ruime Kamermeerderheid wil dat het verkeersknooppunt A1/A30 bij Barneveld zo snel mogelijk in een totaaloplossing wordt aangepakt. Medio volgend jaar moet minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) met concrete voorstellen komen hoe dit knelpunt structureel verbeterd kan worden.

Wouter van Dijk

Het genoemde knooppunt bij Barneveld is een groot fileknelpunt, stelt de Kamer. Via een motie, ingediend door Kamerleden Maurits von Martels (CDA), Remco Dijkstra (VVD) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) draagt de Kamer de minister op om, samen met gemeente Barneveld, regio FoodValley en de provincie Gelderland, concrete plannen uit te werken voor de oplossing van het gehele knelpunt. Medio volgend jaar moet er duidelijkheid zijn. Hiervoor moeten ook ,,voldoende financiële middelen'' gereserveerd worden. De motie van de drie partijen werd dinsdag mede-ondertekend door de PvdA, Denk, SGP, D66, PVV en 50+, waarmee het een meerderheid van 111 van de 150 Kamerzetels haalde. Het voorstel werd vorige week ingediend tijdens een overleg in de Kamer en werd dinsdag in stemming gebracht.

Het voorstel vanuit het parlement komt vlak nadat minister Van Nieuwenhuizen eerder deze maand aankondigde in overleg te willen met provincie, regio en de gemeente om de verkeersproblemen bij A1/A30 versneld op te lossen en ook bereid te zijn hierin te investeren. Deze krant maakte daar vorige week melding van. Er is 700 miljoen euro extra beschikbaar voor aanpak van huidige en toekomstige knelpunten, meldde de minister, die in één adem door als voorbeeld specifiek de locatie bij Barneveld benoemde.

Eerder is in Den Haag al tien miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van het knooppunt bij Barneveld. Wethouder Hans van Daalen, die samen met de regio en belangengroepen al jaren pleit voor aanpak van het knooppunt, liet eerder weten dit geld graag te reserveren voor een totaalaanpak, inclusief een goede oplossing voor de Zelderseweg en de naastgelegen voorzieningen. De gemeente Barneveld laat nu weten ,,ongelooflijk blij'' te zijn met het besluit van de Tweede Kamer om de aansluiting helemaal aan te pakken.

Dat knooppunt A1/A30 een groeiend fileprobleem is, is meerdere keren door onderzoeksbureaus becijferd. Onlangs meldde Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemersorganisatie voor wegtransport en logistiek, dat de directe fileschade op het traject van de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort jaarlijks minstens zes miljoen euro bedraagt. Momenteel voert bureau Arcadis in opdracht van de regio een onderzoek uit naar de actuele verkeersdrukte en ongevallenernst. Die studie moet medio volgend jaar afgerond zijn.