• Hans-Lukas Zuurman

'Kies voor gelijke winkeltijden in Barneveld'

BARNEVELD Gelijke openingstijden in het centrum zijn medebepalend voor het succes van de winkels, meent het bestuur van de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV).

Edward Doelman

Het bestuur gaat daarom met instemming van de leden snel aan de slag om hiervoor met een voorstel te komen. Dat is de uitkomst van de discussie die maandagavond tijdens de voorjaarsledenvergadering in museum Nairac gevoerd werd.

De vergadering werd bijgewoond door ruim 65 leden. Niet iedereen deed hun zegje, maar de leden gingen wel akkoord met het uit te werken voorstel. ,We gaan werken aan een richtlijn, maar als die er uiteindelijk is, dan is het natuurlijk wel prettig als centrumondernemers zich daar zoveel mogelijk aan conformeren", benadrukten centrummanager Karelien Druijff en Joost van Boven, die als aanspreekpunt van Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB) de vergadering leidden. Van Boven nam de honneurs van voorzitter Wilma Gorissen waar, die wegens griep verstek moest laten gaan. De richtlijn wordt volgens de BMV 'zorgvuldig, maar zo snel mogelijk' opgesteld. Dat is wenselijk, mede omdat steeds meer winkeliers in het Barneveldse centrum besluiten om op zaterdagen een uur langer open te gaan. De Barneveldse Krant besteedde hier vorige week al aandacht aan, met name in de Jan van Schaffelaarstraat zijn steeds meer winkels langer open op zaterdag.

KOOPAVOND Tijdens de bijeenkomst kwam ook het idee ter sprake om de koopavond van de vrijdag naar de donderdag te verplaatsen. Een andere ondernemer pleitte ervoor dat het hele centrum dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur open zou zijn. ,,Het probleem is dat het winkelcentrum een collectief vormt, terwijl iedere ondernemer zijn of haar eigen individuele belangen heeft. Natuurlijk bevestigen uitzonderingen de regel, maar we hopen dat een richtlijn een stap in de goede richting is, waar iedereen naar gaat streven. De klant vraagt om uniformiteit", benadrukte Druijff.

DRIE UUR GRATIS Naast de winkeltijden werd alvast vooruitgeblikt op het brede centrumdebat dat de gemeente op 19 mei organiseert. De BMV heeft als standpunt dat zij 'een ontmoetings- en belevingscentrum wil zijn waar je op je gemak kunt recreëren'. Om die reden wil de BMV een gastvrij parkeerbeleid: als wens is uitgesproken dat bezoekers de eerste drie uur gratis kunnen parkeren. ,,We vragen alle leden om dit standpunt met ons uit te dragen."

Wethouder Gerard van den Hengel van Economische Zaken verzorgde later op de avond namens de gemeente ook een inhoudelijke bijdrage. Hij ging bewust niet in op de parkeerwens van de BMV. ,,Wat de gemeente betreft blijft het debat niet beperkt tot parkeren, maar trekken we de discussie veel breder, op basis van argumenten. Ook thema's als beleving, het voorzieningenniveau, fietsparkeren en de samenwerking tussen BMV, gemeente en vastgoedeigenaren verdienen in dat debat aandacht."

Zie ook:

Meer Barneveldse winkels op zaterdag open (Barneveldse Krant, 8 april 2015)