• Kinderhospice Binnenveld in Barneveld gaat uitbreiden met dagopvang.

    heliflight.nl

Kinderhospice Binnenveld gaat uitbreiden

BARNEVELD Kinderhospice Binnenveld in Barneveld gaat uitbreiden. Naast het huidige pand komt, aan de kant van de Esvelderbeek, een nieuw gebouw met een ,,natuurlijke uitstraling'', bedoeld voor in eerste instantie jonge kinderen van nul tot en met vier jaar met een fysieke zorgvraag. De gemeente Barneveld is akkoord met het uitbreidingsplan, de provincie Gelderland moet zich nog buigen over natuurcompensatie. Op zijn vroegst na de zomer kan de bouw starten.

Wouter van Dijk

Dat meldt directeur Wilma Stoelinga namens het kinderhospice. ,,Dit is een nieuwe uitdaging voor ons, maar ook een logische stap. We hebben specialistische verpleegkundige zorg in huis en zien tegelijkertijd lokaal en regionaal een groeiende behoefte op dit vlak. Barneveldse ouders moeten hiervoor nu nog uitwijken naar bijvoorbeeld Ede of Amersfoort.''

NIET HANDIG Tegelijkertijd komt het nu nog voor dat kinderen die in het kinderhospice verblijven, soms elders naar een dagopvang gaan. Daarvoor moet dan een kinderverpleegkundige van het kinderhospice ingezet worden. ,,Dat is inefficiënt en voor ouders vaak ook niet handig. Door dit zorgaanbod nu zelf aan te bieden, kunnen we de positie voor de kinderen die nu bij ons verblijven verbeteren én kunnen kinderen hier terecht die alleen overdag verpleegkundige zorg nodig hebben.''

Het nieuw te realiseren gebouw moet ruimte bieden aan in totaal twaalf kinderen, in twee groepjes van zes. Daarnaast is er ruimte ingetekend voor onder meer zogeheten 'pre-verbale' logopedie, kinderfysiotherapie en een gespreksruimte. ,,Onze huidige verpleegkundigen kunnen hier ook aan de slag, aangevuld met professionals met een HBO-pedagogiek achtergrond.''

NATUURLIJKE UITSTRALING Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels aangegeven akkoord te gaan met de plannen en start het traject voor een ontwerpbestemmingsplan. De provincie buigt zich nog over het effect van deze ontwikkeling op de natuurlijke omgeving. Stoelinga: ,,Wat dat laatste betreft houden we in het bouwplan zoveel mogelijk rekening met de omgeving. We hebben een groen pand op het oog met een natuurlijke uitstraling, in de vorm van een glooiend gebouw.'' Het nieuwe pand wordt op het eigen erf van het kinderhospice gebouwd.

ONTZORGEN Zodra de bouw start, wil het kinderhospice ook aan de slag om alle kennis en kunde te verzamelen om ouders te kunnen 'ontzorgen.' ,,Voor kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben, bestaan veel regelingen bij verschillende instanties. Door kennis voor deze specifieke doelgroep kinderen samen te brengen op één plek, willen we het geregel voor de ouders zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarvoor gaan we in eerste instantie in gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de gemeente Barneveld, thuiszorgorganisaties en huisartsen. Op een later moment volgen mogelijk ook ziekenhuizen en scholen.''