• Wouter van Dijk

Klikokeuze in Barneveld kan vanaf donderdag

BARNEVELD Barnevelders kunnen vanaf donderdag kiezen of ze één van de vier vuilcontainers willen inleveren of omruilen voor een kleinere of juist grotere versie. Dat meldt de gemeente Barneveld. ,,Allerlei keuzes zijn nu mogelijk, om het inzamelen van afval voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken'', aldus wethouder Didi Dorrestijn. Inleveren of omruilen van kliko's kost geen geld. ,,Zie het als extra service, die hoort bij het nieuwe afvalregime.''

Wouter van Dijk

Dat regime startte in november vorig jaar, met de introductie van de PMD-kliko's, in combinatie met het terugschroeven van het aantal ophaaldagen van de grijze container met restafval. Die grijze bak wordt sindsdien eens in de vier weken geleegd in plaats van eens in de twee weken. Na een verplichte wenperiode met de PMD-kliko, de grijze kliko voor restafval, de blauwe voor papier en de groene voor GFT, kunnen Barnevelders nu beslissen op welke manier het systeem met de verschillende afvalstromen het best werkt. Bij de invoering van het nieuwe systeem was er al commentaar op het ruimtebeslag van het aantal containers voor de deur.

Gemeentewoordvoerder Margreet van den Broek: ,,We bieden nu verschillende keuzes aan. Zo kunnen kliko's van 240 liter worden ingeruild voor exemplaren van 140 liter, of andersom. Een andere optie is één van de kliko's weer in te leveren bij de gemeente. De derde optie is om extra GFT-container van 140 of 240 liter aan te vragen.''

INLEVEREN Kiezen Barnevelders ervoor om een container in te leveren, dan zijn de oplossingen daarvoor verschillend van aard. Als de grijze container wordt ingeleverd, kunnen inwoners hun restafval kwijt in een ondergrondse container. ,,Met de milieupas kun je elke restafvalcontainer in je eigen woonplaats openen'', meldt Van den Broek. Bij het inleveren van de PMD-container zijn inwoners aangewezen op ondergrondse containers voor PMD-materiaal. Van den Broek: ,,Met dit verschil dat deze zakken niet in de ondergrondse container moeten worden gegooid, maar op de ophaaldag náást de container moeten worden geplaatst.'' Lever je de blauwe container in, dan kan oud papier naar een vereniging of kerk worden gebracht die papierinzameling organiseert. De GFT-container inleveren kan tenslotte wanneer inwoners zelf bijvoorbeeld een composthoop hebben.

GRATIS De klikokeuze is gratis en heeft volgens Van den Broek ook geen consequentie voor de afvalstoffenheffing per huishouden. Wijzigingen aanvragen kan digitaal tot en met uiterlijk vrijdag 23 maart via www.barneveld.nl/afval of telefonisch via 14 0342, waarna de aanvragers via de mail een planning ontvangen. Vanaf half april worden containers uitgedeeld en opgehaald.

VERSCHUIVING Het nieuwe afvalregime met de vier verschillende afvalstromen is volgens de gemeente Barneveld nodig om ervoor te zorgen dat meer afval gescheiden wordt ingezameld. Dat is volgens de gemeente goed voor het milieu én het bespaart verwerkingskosten voor de verbrandingsoven. Het doel is dat in 2020 minstens 75 procent van al het afval gescheiden wordt opgehaald. ,,We zien nu al een duidelijke verschuiving in restafval en PMD-afval'', zegt Van den Broek. ,,Zo bedroeg de hoeveelheid restafval in eerste twee maanden van 2017 in totaal 1582 ton, tegenover 1174 ton in de eerste twee maanden van dit jaar; een vermindering van 408 ton.'' Een flink deel van wat eerder in de grijze kliko verdween, gaat nu in de PMD-kliko, denkt de gemeente. ,,Vorig jaar haalden we in de eerste twee maanden in totaal 92 ton PMD-afval af, dit jaar in de eerste twee maanden 262 ton, dus een stijging van 170 ton.'' Ook is er in januari en februari duidelijk meer GFT-afval aangeboden dan in dezelfde maanden vorig jaar: 1022 ton nu tegenover 742 ton vorig jaar: een stijging van 280 ton.