• Wouter van Dijk

'Klikokeuze' pas vanaf maart volgend jaar

BARNEVELD Elk huishouden in Barneveld krijgt er in oktober een vierde kliko bij: de oranje kliko voor plastic, metaal en drankkartons (pmd). Een kliko weer inleveren - bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek - kan wel, maar pas op zijn vroegst vanaf maart volgend jaar. Eerst wil de gemeente dat men went aan het nieuwe afvalbeleid.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de Barneveldse gemeenteraad. Eerder werd al besloten een vierde kliko in te stellen voor deze afvalstroom. Vanaf de week van maandag 16 oktober worden deze pmd-kliko's verspreid. Ruim een maand daarna, vanaf maandag 20 november, gaat het nieuwe inzamelregime in en wordt de vertrouwde grijze container nog maar eens in de vier weken geleegd.

Met name de hoeveelheid van vier kliko's bij elk huis is niet voor iedereen een prettig vooruitzicht. Daarom heeft het college eerder besloten dat er bepaalde inruilmogelijkheden moeten komen voor kliko's. Dat inruilen kan echter pas in het voorjaar van 2018, in de maanden maart, april en mei, zo blijkt nu.

INLEVEREN Opties zijn om kliko's van 240 liter om te ruilen in kleinere varianten van 140 liter of één kliko weer in te leveren. Dat kan bijvoorbeeld de blauwe (papier) zijn, waarbij inwoners zijn aangewezen op bestaande papierinzameling bij bijvoorbeeld verenigingen, kerken en scholen. Maar het kan ook de oranje zijn die weer ingeleverd wordt. Plastic afval kan dan in zakken worden ingezameld op inzamelplekken bij ondergrondse containers. Inwoners kunnen er ook voor kiezen de grijze container in te leveren. Restafval moet dan voortaan gedeponeerd worden in de ondergrondse containers. Dat die individuele keuzevrijheid pas drie maanden later ingaat en men dus tot die tijd met vier kliko's zit, heeft het college bewust besloten, zodat iedereen ,,eerst zelf ervaring kan hebben opgedaan met het nieuwe afvalbeleid'', zo blijkt uit de memo.

LUIERS Aandacht is eerder ook gevraagd voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Aangezien de grijze kliko straks eens in de vier weken wordt geleegd, is het niet zo'n fris idee als dat ook geldt voor deze afvalstromen. Vanaf maandag 23 oktober komen bij peuterspeelzalen speciale luiercontainers te staan. Voor incontinentiemateriaal kunnen inwoners op medische gronden gratis een tweede restafvalcontainer aanvragen. De inzamelfrequentie daarvan moet nog besproken worden.

MINDER RESTAFVAL Pmd-afval wordt al sinds 1 januari dit jaar gescheiden ingezameld, nu nog in speciale plastic zakken. Het effect daarvan is al merkbaar, zo blijkt verder uit de memo. De gemiddelde inhoud van de grijze kliko voor restafval is hierdoor onder Barnevelders fors gedaald. Werd er vorig jaar nog in de eerste drie maanden van 2016 in totaal 105 ton aan plastic afval ingezameld in de speciale afvalzakken, dit jaar bedroeg het totaal aan pmd-afval in de plastic zakken 152 ton. Die stijging was direct te merken aan de hoeveelheid restafval in dezelfde periode (2.833 ton in 2016, 2.766 ton dit jaar).

Na de zomervakantie komt de gemeente naar eigen zeggen met een informatiebulletin die huis-aan-huis wordt verspreid over de laatste stand van zaken. Daar worden bijvoorbeeld ook de nieuwe inzamelroutes van de vuilniswagens in vermeld.

Label:

Afvalbeleid