• Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Koningin Máxima brengt ´stiekem´ bezoek aan Barneveld

BARNEVELD Koningin Máxima bracht donderdagmorgen een aangekondigd, maar stilgehouden werkbezoek aan Barneveld. Hare Majesteit werd ontvangen in het kantoorpand van Welzijn Barneveld aan de Wilhelminastraat, waar zij werd bijgepraat over het mentorproject Trots & Toekomst. Ze ging in gesprek met medewerkers van de welzijnsorganisatie, deelnemers van het project en met enkele vrijwillige maatjes en mentoren.

Wouter van Dijk

Met het bezoek liet Máxima als beschermvrouwe van het Nederlandse Oranje Fonds zich informeren over het lopende mentorproject in Barneveld, waar Welzijn Barneveld in 2013 mee startte. Ze sprak haar waardering uit voor het werk dat hier gedaan wordt door vrijwilligers om anderen te ondersteunen en ze stak vrijwilligers een hart onder de riem.

Directeur Ellen Alders: ,,Heel bijzonder dat we haar hier in Barneveld mochten ontvangen, dat is voor ons een hele eer. Naar mijn idee is ons project niet per se een voorbeeld van hoe het in andere plaatsen ook zou moeten, maar ons verhaal illustreert meer hoe belangrijk dit vrijwilligerswerk voor deze jongeren is, dat net als in Barneveld ook elders gedaan wordt.''

Specifiek had Máxima interesse in het project Trots & Toekomst, waarbij vrijwilligers jongeren ondersteunen die om uiteenlopende redenen vast zijn gelopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren die voortijdig school verlaten of thuis problemen hebben, waardoor verdere ontwikkeling wordt belemmerd. Het belangrijkste doel is dat jongeren hun zelfredzaamheid vergroten. ,,De kunst binnen het project is dan om een juiste vrijwilliger te vinden die zo'n jongere als mentor kan helpen de boel weer op de rit te krijgen. Soms gaat dat gepaard met professionele hulp. Dat aanvullende karakter, dat is mooi en werkt goed'', aldus Alders. Projectcoördinator Arjen Goudappel vertelde de koningin inhoudelijk over het project. De mentor heeft een voorbeeldfunctie en kan bijvoorbeeld ondersteunen door mee te gaan naar belangrijke momenten of gesprekken, door te motiveren en soms ook door hulp op afstand, via de mail of WhatsApp.

Inmiddels werden sinds 2013 ruim 85 jongeren geholpen via het project en lopen momenteel acht trajecten in Barneveld. Veelal gaat het om jongeren tussen de 16 en 23 jaar, maar het project is er al voor jongeren vanaf dertien. In Barneveld zouden meer jongeren geholpen kunnen worden, benadrukte Alders. ,,Vooral omdat veel jongeren nog niet weten dat ze bij ons kunnen aankloppen of omdat ze denken dat ze zelf wel hun problemen op kunnen lossen. Dat laatste is helaas niet altijd het geval.''

Na een samenzijn met medewerkers van Welzijn Barneveld om over het project te praten, ruimde Máxima ook tijd in om in gesprek te gaan met enkele jongeren zelf en de mentoren, die hen hebben ondersteund. In haar kielzog waren ook burgemeester Asje van Dijk, wethouder Hans van Daalen en directeur Ronald van der Giessen van het Oranje Fonds aanwezig tijdens het Koninklijk bezoek.

Het bezoek was van tevoren stilgehouden om de organisatie en beveiliging ervan klein te houden. Even voor het middaguur vertrok de delegatie weer.

Welzijn Barneveld werkt al jaren met verschillende maatjesprojecten. Naast hulp voor vastgelopen jongeren zijn er ook projecten voor onder meer mensen die eenzaam zijn, mensen met dementie en mensen die om andere redenen extra aandacht en hulp kunnen gebruiken.