• Foto: Wesley Glasmacher

Kootwijk bezorgd over effect plannen Radio Kootwijk

KOOTWIJK Vereniging Kootwijk Vooruit maakt zich zorgen over de gevolgen van plannen voor herontwikkeling van het gebied van 'buurman' Radio Kootwijk.

Hans-Lukas Zuurman

Dat blijkt uit een brief die de belangenvereniging aan het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft gestuurd, waar Radio Kootwijk onder valt. Een afschrift daarvan is tevens naar gemeenteraad van Barneveld verzonden. Apeldoorn wil het gebied van het voormalige zendercomplex opnieuw inrichten. In dat kader wordt onder meer een hotel, horeca, congres- en vergadercentra, een parkeerterrein en fiets- en voetpaden in het gebied mogelijk gemaakt. Het plangebied maakt deel uit van het Natura 2000-gebied 'Veluwe'. ,,Met name de grote evenementen die hier mogelijk gemaakt worden, zijn ook van invloed op de te verwachten drukte rond ons dorp'', bericht Kootwijk Vooruit. ,,Wanneer er een transferium wordt ingericht bij Het Leesten, dan hopen wij dat de verkeersstromen richting Radio Kootwijk in goede banen worden geleid. Vooral een juiste bewegwijzering is hier van groot belang. Bij het zien van de plaatsnaam 'Kootwijk' bij afrit 18 is men vaak geneigd om deze afslag te kiezen en loopt men vast in ons dorp.''

Ook maakt de vereniging zich ,,grote zorgen'' over het plan om de Asselseweg mogelijk af te sluiten voor niet-bestemmingsverkeer. ,,Dit punt ligt heel gevoelig in ons dorp. Al eerder is de eventuele afsluiting van deze weg aan de orde geweest. Wij hebben ons toen samen met de buurdorpen Assel, Radio Kootwijk en Hoog Soeren met succes verzet tegen deze plannen. Wij zijn geschrokken toen we vernamen dat er nu weer sprake is van een afsluiting. Hoewel bedoeld voor niet-bestemmingsverkeer, kwam dit toch weer aan de orde. (...) We zijn ons zeer bewust van de problemen die er zijn met overlast van stof voor fietsers wanneer het 's zomers erg droog weer is. Maar voor dergelijke problemen moet het toch eenvoudig zijn om een oplossing te vinden. Denk hierbij aan een aangepaste toplaag van de weg, het verplaatsen van het fietspad of eventueel een verlaging van de maximum snelheid. Op deze manier kan de weg open blijven en blijft de overlast beperkt.''