• Park Esvelderbeek, ten noorden van Barneveld.

    Heliflight.nl

Langverwacht wandelpad Esvelderbeek komt er dit voorjaar

BARNEVELD Het langverwachte wandelpad aan de noordkant van Barneveld, als verbinding tussen de Bloemendaallaan en de Esweg, wordt dit voorjaar aangelegd. Dat is althans het voornemen van het college van burgemeester en wethouders. Het pad, als verbinding vanaf woonwijk De Vaarst richting Park Esvelderbeek, werd al in 2013 toegezegd, maar stond volgens het college nog in de wacht vanwege andere fases van het nieuwe natuurgebied.

,,Vanwege deze gefaseerde uitvoering, wilden we eerst de toegankelijkheid van de Esvelderbeekzone voor wandelaars afgerond hebben, zowel richting de Esweg in zuidelijke richting als het Binnenveld in oostelijke richting'', meldt het college in een memo aan de Barneveldse gemeenteraad. Met afronding van het nog ontbrekende wandelpad ter hoogte van de zogeheten Trammelantbeek, wordt het voor wijkbewoners van De Vaarst makkelijker om het nieuwe natuurgebied in te wandelen. De bedoeling is nu dat het wandelpad langs de loop van deze beek vanaf april wordt aangelegd. Vervolgens takt het pad in noordelijke richting aan op de Esweg, als toegang naar de bestaande wandelpaden.

De gemeente startte in 2014 met de aanpak van het gebied, ongeveer 31 hectare groot. Zo kwam er een waterberging, kreeg de beek een slingerend karakter en werden wandel- en fietspaden aangelegd. Verder zijn percelen bos aangeplant en houtwallen aangelegd. Daarna werd gestart met het plan om negen woningen in het gebied te bouwen en is gestart met de ontwikkeling van landgoed De Wolfskamer, met vijf landgoedwoningen. 

Vorige maand vroeg raadslid Henry Buitenhuis (ChristenUnie) om opheldering over het nog ontbrekende pad, nadat CDA-raadslid Maarten Schipper eind 2015 ook al aan de bel trok.