'Legale graffiti in Barneveld'

BARNEVELD Plekken waar jongeren legaal en onder toezicht graffiti kunnen spuiten. Jongerenwerk in de gemeente Barneveld gaat de komende tijd van start met het project 'graffiti voor de jeugd'. Onder professionele begeleiding en in nauw overleg met de buurt mogen deelnemers een muur vol verven. ,,We hopen dat zoiets een positief effect heeft op de toenemende graffiti-overlast in Barneveld."

Door Wouter van Dijk

Dat meldt jongerenwerker Marijke den Brok, die het project momenteel voorbereidt. In februari meldde wijkagent Bas van den Hee via deze krant een forse toename van graffiti-overlast te signaleren. Inmiddels heeft de politie ook al drie verdachten opgepakt.

Den Brok: ,,In overleg met de politie willen we dit probleem ook op een andere manier aanpakken, juist door te laten zien dat we de jeugd - volgens bepaalde regels - wel degelijk iets aanbieden. We zien dat graffiti de laatste tijd weer aan populariteit wint, daar moet je op een goede manier iets mee doen."

Het plan is om jongeren samen een ontwerp te laten maken dat ze vervolgens op een daarvoor aangewezen plek mogen spuiten. ,,Bij dat ontwerp worden ook omwonenden nauw betrokken. Het moet een blijvend kunstwerk opleveren dat ook gewaardeerd wordt."

BEWUSTWORDING Voordat de jeugd legaal mag spuiten, hoort bij het project echter ook bewustwording, zegt de jongerenwerker. ,,Tijdens een bijeenkomst worden de jongeren ingelicht door deskundigen die ze kunnen vertellen over de schade en de effecten die graffiti-overlast met zich meebrengen."

De jongerenwerker heeft al enkele mogelijke locaties voor de legale graffiti op het oog. ,,In eerste instantie zullen we in overleg met omwonenden één plek kiezen. Afhankelijk van de belangstelling kunnen we daarna verder kijken of wellicht ook gaan nadenken over speciale graffitischuttingen."

In eerste instantie verwacht ze een groep van zo'n vijftien deelnemers. Het project moet nog voor de zomer zijn afgerond, is nu globaal de planning.

STRENG OPTREDEN De politie en de gemeentelijke toezichthouders zullen de komende tijd daarnaast strenger optreden en de bekende overlastplaatsen nauwgezet in de gaten houden, meldt de politie. Illegale graffiti is vaak terug te vinden op muren van scholen, gymzalen, schuurtjes en bouwketen, maar ook bijvoorbeeld prullenbakken en speeltuintjes worden ondergeverfd.

De meeste graffiti is volgens de politie aan te treffen in de wijken De Lors, Oldenbarneveld en De Burgt, maar ook daarbuiten komt het volgens de wijkagent steeds vaker voor. De schoonmaakkosten kunnen behoorlijk oplopen, vanaf al gauw zo'n negentig euro per vierkante meter.