• Wouter van Dijk

Lokaal Belang: 'College weigert informatie over Vink te verstrekken'

BARNEVELD Het college van b. en w. weigert de fractie van Lokaal Belang documenten te overhandigen die de partij wil inzien over het dossier-Vink. Dit stelt de oppositiepartij in nieuwe schriftelijke vragen over het onderwerp. De fractie wilde inzage in mails van het Barneveldse bedrijf aan de gemeente. Deze waren op 9 november verstuurd, enkele dagen nadat Zembla had onthuld dat Vink mogelijk vervuild zand had laten goedkeuren voor gebruik onder nieuwbouwwijken.

Jannes Bijlsma

Vorige week vroeg Mijntje Pluimers het college om de betreffende mails. In de schriftelijke vragen geeft zij aan dat zij daarop wel documenten ontving, maar dat uit eigen onderzoek bleek dat er nog mails ontbraken. ,,Een mail met het grondbewijs met als toepassing 'Veller, aangaande 6719 ton', waarbij de gemeente afnemer (koper) is, ontbrak", schrijft fractievoorzitter Mijntje Pluimers. ,,Evenals de mail met het grondbewijs 'Eilanden-Oost, aangaande 854 ton', waarbij CV De Burgt afnemer (koper) is en waar de gemeente als medeontwikkelaar in zit." Dat het college niet zelf bij haar had aangegeven dat er nog mails misten, beoordeelt Pluimers als het 'onvolledig informeren' van de gemeenteraad.

ZORGVULDIGHEID Afgelopen vrijdag vroeg Lokaal Belang de ontbrekende stukken alsnog op bij het college. Die zouden echter 'onvindbaar' zijn, zo werd Pluimers die dag door het college medegedeeld. In een nieuwe reactie van het college, vandaag, geven b. en w. aan deze informatie vooralsnog niet te willen verstrekken, aldus Pluimers. ,,Het argument van het college, 'zorgvuldigheid boven snelheid', om de gevraagde informatie vooralsnog niet met ons te delen, staat echter los van de actieve informatieplicht naar de gemeenteraad, waartoe het college wettelijk verplicht is." 

WOB-VERZOEK In de vragen stelt de partij van Pluimers het college een deadline. Als b. en w. de betreffende mails niet vóór 4 januari om 17.00 uur beschikbaar stelt aan de gemeenteraad, dient de partij een formeel WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) bij de gemeente Barneveld in. ,,We vragen het college niet om inhoudelijke reacties of beleidskeuzes; het gaat hier eenvoudigweg om het doorsturen van mails, niets meer en niets minder."

De Vink-documenten waren vorige week al aanleiding voor Lokaal Belang om een nieuw interpellatiedebat over Vink aan te vragen, voor de eerstvolgende raadsvergadering. De partij wilde opheldering van het college waarom de Vink-documenten niet met de gemeenteraad waren gedeeld, te meer omdat wethouder De Kruijf nog in de raadsvergadering aangaf dat de gemeenteraad over alle beschikbare informatie in het Vink-dossier beschikte. Bovendien kwam vorige week naar buiten dat er in Barneveld 9329 ton verdacht zand van Vink is toegepast, waaronder ruim 6700 ton in woonwijk Veller, terwijl de partij eerder nog uitging van zo'n 1000 ton. Voor het debatverzoek kreeg de partij steun van de VVD, een andere oppositiepartij. De coalitiepartijen willen eerst de onafhankelijke onderzoeken naar het verdachte zand afwachten, voordat er een politiek oordeel aan het proces kan worden verbonden.

Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel laat weten dat het college later zal reageren op de schriftelijke vragen van Lokaal Belang.

Label:

Zandcrisis