• Foto Henk Hutten

Barneveld wil meer grip op keten

BARNEVELD Barneveld kent naar schatting vijftien tot twintig keten in het buitengebied die momenteel buiten beeld zijn. Veelal zijn dit plekken waar met name jongeren samenkomen en waar in sommige gevallen vermoedelijk sprake is van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Met nieuw beleid wil de gemeente hier meer grip op krijgen, vooral door jongerenwerkers en toezichthouders in te zetten.

Wouter van Dijk


Dat meldt de gemeente Barneveld in een nieuwe notitie rondom het ketenbeleid in deze gemeente. Het vermoeden bestaat dat in de keten vaak minderjarige jongeren samenkomen. Bovendien zouden sommige van deze bouwwerken niet brandveilig zijn. Tegelijkertijd vervullen keten volgens de gemeente wél een belangrijke sociale functie voor jongeren. Daarom komt er nu een nieuw plan, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen legale en illegale keten.

In 2008 kwam Barneveld met een gedoogbeleid richting keten in het buitengebied. Kern van dat beleid was een uitsterfconstructie: keten kunnen op basis van een set strenge regels over veiligheid en overlast jaarlijks een gedoogbeschikking aanvragen, maar zodra een keet stopt, kan er geen nieuwe voor in de plaats komen. Momenteel zijn op basis van deze regels nog vijf keten met een gedoogstatus in de gemeente te vinden. Die regels blijven voor dit vijftal geldig.

LEGAAL EN ILLEGAAL Voor alle bestaande keten in de gemeente neemt Barneveld nu - ook op basis van jurisprudentie uit de gemeente Zwartewaterland over het juridische verschil tussen een keet en een 'verlengde huiskamer' - een nieuw standpunt in. Er is voortaan voor de duidelijkheid sprake van legale en illegale keten. Illegaal zijn vanaf nu de keten die niet voldoen aan de wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid, de drank- en horecawet, de algemene plaatselijke verordening en bouw- en bestemmingsplanregelgeving. Die keten hebben geen bestaansrecht, dus daartegen wordt handhavend opgetreden.

Legaal zijn de keten die te beschouwen zijn als verlengde huiskamer en wél voldoen aan de regels. Die keten kunnen blijven bestaan, maar er zitten wel wat voorwaarden aan vast. Zo moeten ze een besloten karakter kennen, is er sprake van een vaste vriendengroep en mogen maximaal twintig bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. Drank mag er niet verkocht worden, maar vrienden mogen wel bij toerbeurt drank inkopen. Op basis van deze nieuwe aanpak denkt de gemeente meer grip te krijgen op de keten die zich aan de regels houden. Keeteigenaren, -bezoekers en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor wat zich in en rondom de keet afspeelt.

JONGERENWERKERS De komende tijd worden voorwaarden opgesteld op basis waarvan keten een legale status kunnen krijgen. Keeteigenaren hebben zelf de verantwoordelijkheid te voldoen aan de voorwaarden en gemeentelijke toezichthouders gaan controleren of de regels ook worden nageleefd. De gemeente gaat daarnaast extra inzetten op jongerenwerkers, om geregeld met de bezoekers gesprekken te voeren over onder meer gedrag, verantwoordelijkheden en alcoholgebruik. De jongerenwerkers moeten actiever relaties gaan leggen met de keten om te zien of ze aan alle wettelijke eisen voldoen.

Voor de nieuwe aanpak reserveert de gemeente voor de komende drie jaar ruim 140.000 euro. Dinsdag 29 oktober buigt de raadscommissie Bestuur zich over dit plan.