• Afgelopen september: raadsleden in gesprek met leden van het actiecomité.

    Wouter van Dijk

College wil weer met anti-windcomité praten na 'bedreiging'

BARNEVELD/VOORTHUIZEN Het Barneveldse college van b. en w. heeft positief gereageerd op een verzoek van het actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE om weer met elkaar in gesprek te gaan. Voorzitter Evert Brom is voor het college voorlopig echter geen gesprekspartner meer, vanwege 'niet acceptabele uitspraken' van zijn kant. Dat is voor het comité echter een stap te ver.

Jannes Bijlsma

B. en w. willen eerst een apart gesprek met hem voeren over zijn telefoontje met een ambtenaar, waarbij de laatste zich 'bedreigd' zou hebben gevoeld. Tegelijk zoekt het college een nieuwe dialoog met het comité. In deze aanpak kan het comité zich, desgevraagd, niet vinden. ,,Dat zou als een schuldbekentenis gezien kunnen worden voor de 'bedreiging'", aldus Voorthuizen Windmolens NEE.
In een memo aan de gemeenteraad erkent het college dat de communicatie tussen het actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee, is verstoord. Beide partijen waren de afgelopen maanden met elkaar in gesprek om duidelijkheid te krijgen over de juridische consequenties van het nieuwe locatieonderzoek voor windmolens. Het actiecomité wil recreatieterrein Zeumeren hier koste wat kost uithouden, b. en w. hechten belang aan een onderzoek naar het gehele Barneveld grondgebied. De gemeenteraad had om deze juridische duidelijkheid gevraagd.

TELEFOONGESPREK De voorzitter zou de 'niet acceptabele uitspraken', volgens het college, telefonisch hebben gedaan tegenover een ambtenaar. Wat er precies tussen hen is gewisseld, melden b. en w. niet. Ze schrijven dat de communicatieverstoring optrad 'nadat één van onze medewerkers zich bedreigd heeft gevoeld in een telefoongesprek met de voorzitter van het comité'. Deze krant maakte enkele weken geleden melding van de verstoorde verhoudingen tussen actiecomité en ambtenaar/wethouder.

Volgens het comité liep het contact tussen beide partijen daarvoor al stroef. Het lukte niet om antwoorden op vragen te krijgen en om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten van een juridisch overleg, dat gepland stond voor dinsdag 5 november. Het comité vond dat door het college opgestelde onderzoeksvragen voor deze bijeenkomst 'afweken van de kern van de zaak en tot meer onduidelijkheid, verkeerde interpretaties, verwarring en misverstanden' zouden leiden. Het comité werd ongeduldig. In het telefoongesprek op vrijdag 1 november zou de ambtenaar het comité van leugens hebben beticht, waarna de voorzitter de woorden 'De achterban wil het niet meer alleen bij woorden houden' uitte. Het comité zegt dat bedoeld was om aan te geven dat het comité overweegt actie te voeren, maar de ambtenaar vatte het op als een bedreiging.

Naar aanleiding hiervan zegde de ambtenaar een gepland juridisch overleg tussen beide partijen af, in een e-mail aan twee advocaten en een tussenpersoon en maakte daarin melding van de bedreiging. Ook wethouder Didi Dorrestijn deed dit, in een e-mail aan zowel de voorzitter als het actiecomité. Op basis van deze twee communicatiemomenten heeft het comité aangifte van laster gedaan tegen zowel de wethouder als de ambtenaar. ,,Daarbij heeft het alle schijn van een vooropgezet plan om de aan de raad toegezegde waarheidsvinding over de juridische consequenties te voorkomen."

Na de uitspraken van voorzitter Brom schortte het college vervolgens het geplande juridische overleg van 5 november op. ,,Hij is uitgenodigd met ons in gesprek te gaan over dit voorval. Tot dit gesprek heeft plaatsgevonden, is hij geen gesprekspartner meer. Daarnaast gaan wij graag weer met het actiecomité in overleg hoe wij wel tot een goede dialoog kunnen komen, waarbij respect en vertrouwen naar elkaar toe uitgangspunten zijn."

NIET CHIC Voorthuizen Windmolens NEE stuurde het college vorige week een uitnodiging om de mogelijkheden te verkennen om weer met elkaar in gesprek te gaan. ,,Het gaat ons niet om personen, het gaat ons om het doel: geen windmolens op Zeumeren", zo laat het comité weten. Wel wil het kwijt zich nog altijd niet te kunnen vinden in de manier van communiceren van het college in het memo. ,,Wij hebben het nooit over personen gehad, spraken altijd over een 'bestuurslid' en een 'ambtenaar'. Het college benoemt in het memo nu voor het eerst specifiek de functie van onze voorzitter. Wij zouden nu ook de functie van de ambtenaar kunnen noemen, zodat ook iedereen weet om wie het gaat. Maar dat vinden we niet chic."

Het comité zegt zich er niet te kunnen vinden dat de voorzitter geen gesprekspartner meer is. ,,Zouden we daarmee instemmen, dan zou dit als een schuldbekentenis gezien kunnen worden voor de 'bedreiging'. We staan echter vierkant achter hem. Of we onder deze voorwaarde alsnog met het college in gesprek willen, hebben we in beraad."