• Vorig jaar november was De Essenburcht het toneel van een gemeentelijke avond over het afkoppelen van gas.

    Jannes Bijlsma

Dorpentoer over energie en klimaat van start in Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK De gemeentelijke 'dorpentoer' over energie en klimaat gaat donderdagavond van start in De Essenburcht in Kootwijkerbroek. De gemeente wil in gesprek met bewoners over hoe zij denken dat de huizen in de toekomst kunnen worden verwarmd en hoe die energie kan worden opgewekt.

De toer start in Kootwijkerbroek, omdat hier al verschillende initiatieven lopen met betrekking tot het opwekken van groene energie. Sprekers tijdens de avond zijn Reijer van der Kuilen van de coöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek en Brand Jan van den Bosch van het Zonnepark Branderwal. De coöperatie zet in op zonnepanelen op daken in het buitengebied, waarvoor ze daken zoekt waar zo'n twee- tot driehonderd panelen op passen. Een deel van de zonnepanelen moet ook op Zonnepark Branderwal aan de Wesselseweg worden gerealiseerd, op de voormalige plek van Bosch Beton. In totaal zou hier ruim tien hectare aan zonnepanelen moeten worden gelegd, waarmee het in één klap een groot aandeel in groene energie binnen de gemeente wil opleveren. Ook Henk Lagerweij van windmolenfabrikant Lagerwey komt aan het woord. Hierop volgt een gesprek met de aanwezigen over wat het dorp kan bijdragen aan opwekking en besparing van energie.

De sprekers zullen vertellen wat zij hebben ondernomen en hoe bewoners kunnen bijdragen aan die initiatieven. De gemeente legt uit wat er de komende jaren op de bewoners afkomt en wil graag met de bewoners in gesprek over hoe nieuwe regelgeving met betrekking tot duurzaamheid in Barneveld wordt gerealiseerd. In De Glind, Voorthuizen, Kootwijk en Stroe zijn al bijeenkomsten in voorbereiden. De gemeente zoek nog naar initiatiefnemers voor bijeenkomsten in Zwartebroek/Terschuur, Barneveld, Harselaar en Garderen. De gemeente wil in februari langs alle dorpen zijn gegaan. De uitkomsten van de avonden worden gebruikt bij de discussies rond de Regionale Energie Strategie in de Regio Foodvalley. Barneveld wil samen met andere gemeente in de omgeving tot een gezamenlijk plan komen voor de opwekking en besparing van energie.

De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt naar verwachting rond 21.30 uur.