• Burgemeester: ,,Wat dúizenden kilometers bij ons vandaan begon, is nu zó dichtbij gekomen.''

    Erik van't Land

'Ik kan me niet herinneren dat we als samenleving zo op de proef werden gesteld'

BARNEVELD Burgemeester Asje van Dijk richt zich in een persoonlijke brief aan alle inwoners van de gemeente Barneveld. Hieronder volgt de integrale tekst.

[Beste Barnevelders,

De afgelopen periode zijn de gevolgen van het coronavirus voor iedereen in ons land merkbaar geworden. Wat dúizenden kilometers bij ons vandaan begon, is nu zó dichtbij gekomen; ook inwoners uit onze gemeente blijken inmiddels met dit virus besmet. Wat is dat ingrijpend en naar. De onzekerheid die je dan treft en de kwetsbaarheid van ons mensen die zich dan zo openbaart. We denken aan hen en wensen hen – en iedereen die bij hen hoort – sterkte en beterschap.

Gisteren kondigde de regering nieuwe en vergaande maatregelen aan. De komende drie weken ziet onze samenleving, ook in Barneveld, er naar verwachting heel anders uit: scholen en horeca zijn gesloten, bijeenkomsten, evenementen en activiteiten zijn geannuleerd of uitgesteld en we worden opgeroepen sociale contacten zoveel als mogelijk te vermijden. Ik stuur deze brief om u sterkte te wensen in deze uitzonderlijke omstandigheden. Ik kan mij persoonlijk niet herinneren dat we als samenleving zó op de proef werden gesteld.

BESTRIJDEN EN NIET VERSPREIDEN Onze regering stelt – met tal van ingrijpende maatregelen – alles in het werk de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat is voor dit moment het allerbelangrijkste. We zullen er sámen alles aan moeten doen het virus te bestrijden in plaats van te verspreiden. Dus zoek elkaar nu even niet op maar blijf op andere manieren met elkaar in contact. Zo zijn velen van u gewend ‘s zondags naar de kerk te gaan en heeft u een wijs besluit genomen om de bezinning en bede op andere wijze thuis vorm te geven. Ook sport en spel in georganiseerd verband laten we even rusten en kinderen gaan tijdelijk niet naar school. Allemaal om de verspreiding van het virus te voorkomen.

SAMEN STERK EN SAAMHORIG We dragen op deze manier allemaal een steentje bij aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus. Dat is toch zeker niet teveel gevraagd? Omdat het virus misschien niet voor jezelf, maar voor die ander wél levensbedreigend is: voor je eigen ouders of grootouders met een zwakke gezondheid, voor het kind van je collega met een ernstige ziekte of voor de vrouw van je vriend met kanker. Mag het onze missie zijn om hén én onszelf te beschermen? De nieuwe en vergaande maatregelen betekenen veel voor u en vragen veel van ons improvisatievermogen. Nu weet ik ook dat we in onze gemeente oog, oor en hart voor elkaar hebben. In tijden van vreugde, maar ook in tijden van zorg. Juist nú kunnen we zóveel voor elkaar betekenen. Laten we ‘ns extra omzien naar elkaar maar nu op andere manieren. Aandacht voor elkaar zit toch in ons DNA? Ik was vorige week onder de indruk van de snelheid, en het begrip, waarmee bijeenkomsten, evenementen en activiteiten werden geannuleerd of tot nader order uitgesteld. Best een teleurstelling vanwege alle voorbereidingen en plannen, maar zó nodig om het virus een halt toe te roepen. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende weken, als de gevolgen van het virus en de maatregelen merkbaar zijn, als samenleving ook tot mooie dingen in staat zullen zijn. De eerste bewijzen daarvan heb ik al gelezen. Hulde!

WAARDERING Graag spreek ik ook mijn grote waardering uit voor allen die op dit moment in de zorg onvermoeibare inzet tonen evenals naar een ieder die op een of andere manier bij de bestrijding van het coronavirus is betrokken. Het is een onzekere tijd. Er wordt zóveel informatie gedeeld. Laten we proberen dát te doen wat noodzakelijk is en ieder op onze manier bij te dragen aan het tegengaan van de (verdere) verspreiding van het coronavirus. Wij kúnnen dat in Barneveld. Samen sterk en saamhorig. Laat dat de komende weken ons motto zijn. Ik wens ons allemaal sterkte en wijsheid toe.

Burgemeester Asje van Dijk

P.S. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de websites van het RIVM (www.rivm.nl) en van onze eigen gemeente.

Label:

Coronavirus