• 2013-02-25 00:00:00 DEN HAAG - ILLUSTRATIE Hypotheek, huis met geld. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT ANP

    Lex van Lieshout

Minder 'scheefwoners' in Barneveld

BARNEVELD Het aantal scheefwoners - mensen die vanwege een te hoog salaris in een sociale huurwoning wonen - neemt af. Dat blijkt uit een recent woningmarktonderzoek in de gemeente Barneveld. Afgelopen jaar woonde 23 procent van de Barneveldse huurders in een voor hun inkomen te goedkope woning, terwijl dat in 2015 nog 28 procent was.

Wouter van Dijk

Het gaat hierbij om huurders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van meer dan 42.000 euro, die in een sociale huurwoning wonen die minder dan 720 euro per maand kost. Het aantal scheefhuurders neemt af, stelt Rigo Research en Advies in een rapport met de titel 'een actuele blik op de woningmarkt in Barneveld'. Ondanks de daling, komt 'scheefwonen' in Barneveld nog wel vaker voor dan landelijk, waar sprake is van een gemiddeld percentage van 18 procent scheefwoners.

Door scheefwonen vindt de doelgroep starters moeilijker een betaalbare woning, wanneer huizen bezet zijn door mensen met een hoger inkomen. Achterliggende probleem is dat 'scheefwoners' niet altijd een keuze hebben om te verhuizen, omdat er te weinig huurwoningen in de middendure categorie (700 tot 1.000 euro per maand) zijn. Doorstromen is daardoor lastig.

De daling is goed nieuws, zegt woordvoerder Yvette de Munck van de woningstichting. ,,En dat is wellicht deels verklaarbaar door twee ontwikkelingen. Zo zijn we de afgelopen jaren gestart met een inhaalslag in de nieuwbouw van sociale en middeldure huurwoningen, waardoor de doorstroom beter op gang komt.'' Een tweede ontwikkeling die mogelijk meespeelt, komt voort uit de nieuwe woningwet uit 2015, die ervoor zorgt dat de corporatie sinds 2016 strakker huizen toewijst. ,,Het is sindsdien duidelijker of het inkomen en de grootte van het huishouden past bij de huurkosten en de grootte van het huis.''

Die twee acties: nieuwbouw en passend toewijzen, blijven inzet om scheefwonen verder in te perken. ,,Los daarvan zijn de mogelijkheden tot actie vanuit onze kant beperkt, omdat wij niet exact van onze huurders weten of ze scheefwonen. Dat heeft te maken met privacyregels en het feit dat omstandigheden kunnen veranderen. Een huurder die een passende woning toegewezen heeft gekregen en later een andere baan krijgt met een beter salaris, kan ineens scheefwoner zijn.''