• Groepsfoto met Commissaris van de Koning Hans Oosters en gedeputeerde Hanke Bruins Slot op het dak van het O-gen kantoor in Renswoude.

    Gebiedscooperatie O-gen

Utrechtse Commissaris van de Koning leert O-gen beter kennen

RENSWOUDE Commissaris van de Koning Hans Oosters bracht vrijdag een bezoek aan Gebiedscoöperatie O-gen in Renswoude. Hij deed dat samen met Utrechts gedeputeerde Hanke Bruins Slot. Reden voor het bezoek was dat Oosters benieuwd was naar het werk van de gebiedscoöperatie. 

Aan de hand van pitches van projecten en programma's kregen de commissaris en de gedeputeerde te zien wat de verbindende rol van O-gen is bij het vitaal en krachtig houden van het platteland. Daarbij gaat het met name om het buitengebied van het oostelijk deel van de provincie Utrecht en een deel van provincie Gelderland.

De zes pitches gingen over energietransitie, Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), de coaching van agrariërs en het agroloket, het project de Bloemenlinie, eiwittransitie en subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER.

De pitches werden verzorgd door leden van O-gen met een medewerker; zowel wethouders van gemeentes, verschillende ondernemers als een afgevaardigde van het waterschap deden mee. Gebiedscoöperatie O-gen is actief in de regio Foodvalley, de Kromme Rijnstreek, de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en Noord Veluwe en heeft bijna 300 leden. 

Oosters zei na afloop dat zijn opzet om de werkzaamheden van O-gen beter te leren kennen, geslaagd was. Hij besloot de ochtend met een dankwoord en zei graag terug te komen om te zien hoe de gebiedscoöperatie ,,haar goede werk voor het platteland van de provincie voortzet''.