• Heliflight.nl

'Windpark Zeumeren nog steeds op tafel'

VOORTHUIZEN Het plan voor een windpark op recreatieterrein Zeumeren bij Voorthuizen ligt nog altijd op tafel. De firma Eneco Wind is in afwachting van het onderzoek dat de gemeente Barneveld momenteel uitvoert naar de meest geschikte locaties voor windmolens op Barnevelds grondgebied en bepaalt dan of het uit 2017 daterende plan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Jannes Bijlsma

Dit bevestigt woordvoerder Arie Spruit van Eneco Wind desgevraagd. Het plan voor drie hoge windmolens langs de A1, ter hoogte van Zeumeren, werd in april 2017 gelanceerd. Het werd Windpark Voorthuizen-A1 gedoopt. ,,Kort daarna werd duidelijk dat de gemeente Barneveld behoefte had aan extra onderzoek naar de meest geschikte locaties voor windturbines. Wij respecteerden dat en gaven aan daar op te wachten. Het plan is niet van tafel”, zegt Spruit. Het locatieonderzoek is nog niet afgerond: de gemeenteraad is in afwachting van een zogenoemde structuurvisie waaruit de beste locaties naar voren moeten komen. Grondeigenaar Leisurelands van Zeumeren is nog altijd bereid haar grond ter beschikking te stellen voor de windturbines. ,,In de basis hebben wij hier nog steeds een positieve grondhouding over”, zegt manager Adriaan van der Linden. ,,We hebben met z’n allen wel een grote opgave waar het groene energie betreft.”

De drie turbines zouden samen goed zijn voor groene stroom voor 11.000 huishoudens. De molens zouden een ashoogte van 130 tot 166 meter hoogte krijgen, waarmee de tiphoogte 200 tot 235 meter haalt. Eneco Wind participeerde in het project samen met de Barneveldse partijen Valley Power (onderdeel van de firma Lagerwey), Topwind Assets en Duurzame Energie Barneveld (DEB), een coöperatie van lokale ondernemers die een ‘aanjaagfunctie’ voor duurzame energie in Barneveld wilde bekleden. DEB werd eerder dit jaar echter opgedoekt.

De initiatiefnemers zijn niet op andere gedachten gebracht door de enorme ophef die er in Voorthuizen ontstond over het plan. Er werd een actiegroep (Voorthuizen Windmolens NEE) opgericht, die een manifest opstelde tegen de komst van het windpark. Duizenden mensen en 29 belangenorganisaties en bedrijven ondertekenden dat, waaronder Plaatselijk Belang Voorthuizen, Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV), VeKaBo Nederland, Visit Voorthuizen en chaletpark Florinata. Over die ophef wil Spruit niet veel kwijt. ,,Wij hechten bij al onze windparken aan draagvlak, ook bij dit project. We bekijken het dossier opnieuw als het locatieonderzoek klaar is.” Zo staat ook Leisurelands in de wedstrijd, aldus Van der Linden. ,,Laten we een beetje vertrouwen hebben in ons democratisch bestel en de gemeenteraad haar werk laten doen op dit punt.”

De actiegroep wil dat de gemeente Barneveld het recreatieterrein uit het locatieonderzoek schrapt. Gevreesd wordt dat, wanneer Zeumeren geschikt blijkt en het plan inderdaad weer op tafel komt, er geen succesvol bezwaar tegen mogelijk is. Een raadsmeerderheid is het niet met het actiecomité eens en hecht aan een gemeentebreed onderzoek waarin ook Zeumeren wordt meegenomen. De juridische onduidelijkheid zorgde de afgelopen maanden voor het afgelopen jaar voor een discussie waarbij de emoties geregeld hoog opliepen, inclusief een ‘bedreiging’ van de comitévoorzitter aan het adres van een gemeenteambtenaar, begin november. Sindsdien schortte het college de gesprekken met het actiecomité op. De gemeenteraad bepaalde woensdag dat de gemeentelijk advocaat voldoende juridische duidelijkheid heeft gegeven. Het college hoeft het overleg met het comité hierover niet te hervatten. Onduidelijk is nog wanneer de structuurvisie, inclusief bijbehorende milieurapporten, wordt gepresenteerd.