Medaille voor moed op sterfdag volksheld

BARNEVELD Een jaarlijkse Jan van Schaffelaar-medaille voor een Barnevelder die moed heeft getoond of een heldendaad heeft verricht. Dat idee ontsproot dit weekend aan het brein van VVD-raadslid Mijntje Pluimers. Een Facebook-pagina is al online. ,,Ik wil een actiecomité oprichten om dit voor elkaar te krijgen.''

Fija Nijenhuis

Aanleiding voor het plan van Pluimers - op persoonlijke titel - is een bloemetje dat de net gepensioneerde slager Jan Joosten zaterdag neerlegde bij het silhouet van Jan van Schaffelaar. Deze middeleeuwse ruiteraanvoerder sprong op 16 juli 1482 van de kerktoren in het Barneveldse centrum. Het bloemetje kon rekenen op veel enthousiaste reacties op Facebook, onder andere van de raadsleden Mijntje Pluimers en Heimen Schuring (ChristenUnie).

Vanochtend reageerde Joosten terughoudend op het effect van zijn actie. ,,Ik hoef er niet mee in de krant, ik vond het gewoon leuk om dat bloemetje neer te leggen. Een eerbetoon. Als mensen er dan jaarlijks iets mee willen doen, dan ga ik erin mee, maar ik hoef niet aan het roer te staan.''

BIJVAL VAN BENUS Pluimers krijgt bijval voor haar plan van Barnevelder Wicha Benus, die de afgelopen maanden lokale bekendheid kreeg met het bedrijf Duurzame Energie Barneveld. Benus loopt al langer met het idee iets te doen met het gedachtegoed van Jan van Schaffelaar. ,,We gaan in augustus samen om de tafel zitten om invulling te geven aan het idee'', vertelt Pluimers.

,,De gedachte is dus om elk jaar op of rond 16 juli een Jan van Schaffelaar-medaille uit te reiken. Hij stond voor trouw, moed en loyaliteit, hij wilde zich opofferen voor zijn volk. Dat is iets moois wat past bij de Barneveldse samenleving. Wij staan hier ook voor elkaar klaar, helpen als dat nodig is. We hebben al Jan van Schaffelaar-chocolaatjes, een standbeeld, waarom doen we ook niet iets met datgene waar hij voor stond? Hij heeft in Barneveld geprobeerd zijn volk te redden.'' Er zijn Jan van Schaffelaar-penningen, weet Pluimers, maar die worden niet jaarlijks uitgereikt. ,,Mijn idee is dat iedereen in Barneveld een plaatsgenoot kan voordragen voor deze medaille. Ik zie het al helemaal voor me. Op of rond 16 juli reikt iemand, bijvoorbeeld de burgemeester, de medaille uit, bij de kerktoren waar Van Schaffelaar vanaf sprong. Onze dorpsdichter kan een gedicht voordragen.''

Ze roept plaatsgenoten die haar idee leuk vinden op zich te melden op de Facebook-pagina 'Jan van Schaffelaar Traditie'. ,,Alles ligt nog open, er is nog geen exacte invulling'', zegt Pluimers. Ze wil zelf in elk geval zitting nemen in het actiecomité.

ChristenUnie-raadslid Heimen Schuring vindt het idee van Pluimers leuk. ,,We kunnen haar plan en het mijne aan elkaar koppelen. Ik zou een jaarlijks ridderfeest willen verbinden aan 16 juli, een feest helemaal in de stijl van de tijd van Van Schaffelaar. In Leiden heb je het Leids Ontzet, in Brielle het Briels Ontzet. Waarom doen wij niet zoiets met Jan van Schaffelaar? Zijn opofferingsactie had nog eerder plaats dan de gebeurtenissen in Leiden en Brielle.'' Mensen denken bij Barneveld aan ei en kip en dat is prima, vindt Schuring, maar Jan van Schaffelaar hoort ook bij Barneveld. ,,In deze snelle tijd waarin we van de ene kick naar de andere gaan, is het goed om te weten waar je vrijheid vandaan komt. Jan van Schaffelaar stond voor autonomie, hij heeft voor dorpen en steden gestreden.'' Overigens was het bloemetje zondag alweer van het kerkplein in het centrum verdwenen, zegt slager Jan Joosten. Hij haalt er zijn schouders over op. ,,Misschien dacht iemand: leuk, dat neem ik mee.''