• import

Meer agenten nodig voor aanpak drugsnetwerken

BARNEVELD De politie in de regio Barneveld heeft feitelijk te weinig manschappen ter beschikking om criminele samenwerkingsverbanden die zich met het maken en verkopen van drugs bezighouden, in zijn geheel te kunnen oprollen.

Wouter van Dijk

,,Door te weinig capaciteit moeten we soms de 'korte klap' toepassen, terwijl we eigenlijk het hele netwerk willen pakken. Dat is jammer.'' Dat zei unitchef van de politie Harrie Wilbrink dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur, in reactie op de nieuwe verdeling van politiesterkte. Voor de komende vier jaar blijft het aantal arbeidsplaatsen in basisteam Veluwe Vallei Noord gelijk. ,,Tegelijkertijd zien we dat met name drugshandelonderzoeken en opsporingen van xtc-labs steeds meer tijd kosten'', aldus Wilbrink. ,,Die zaken zijn vaak zó omvangrijk of complex, dat we moeten opschalen naar de districtsrecherche en dan nog lukt het, door het grote aanbod van onderzoeken, vaak niet om de zaken zo op te pakken als we zouden willen. We willen graag de hele keten, van de vervaardiger van synthetische drugs tot aan de dealer, in de kraag vatten, maar moeten genoegen nemen met slechts een aantal arrestaties. Onze ambitie is dus groter dan onze mogelijkheden.''

AMSTERDAM Tegelijkertijd zijn de problemen uit de onderwereld in Barneveld wel degelijk groot, voegde burgemeester Asje van Dijk toe. ,,Alles wat in Amsterdam gebeurt, gebeurt ook hier. Misschien niet in dezelfde frequentie, maar de misdaad trekt geen grenzen.'' Het gaat volgens hem niet alleen om drugscriminaliteit, maar ook om criminaliteit op recreatieparken, mensenhandel en witwassen.

Recente voorbeelden van grote zaken noemde de burgemeester de ,,professionele'' hennepkwekerij die recent aan de Mercuriusweg werd aangetroffen en de aangetroffen dure gestolen auto's anderhalf jaar geleden, in twee loodsen in Stroe en Kootwijkerbroek.

DUIDELIJK SIGNAAL Wat betreft aanpak van criminaliteit voegt volgens burgemeester Asje van Dijk ook zijn bevoegdheid om bijvoorbeeld uitzendbureaus, telefoonwinkels, kapperszaken en garagebedrijven waar criminele activiteiten plaatsvinden te sluiten, veel toe. Dinsdag meldde deze krant daar al een en ander over, naar aanleiding van een memo van de burgemeester aan de raad. Eerder liet de gemeenteraad doorschemeren zich in deze discussie zorgen te maken over de veiligheid van de burgemeester. ,,Juist met deze aanpak geven we de criminaliteit een duidelijk signaal af, dat we met elkaar, samen met politie en het Openbaar Ministerie de strijd aangaan, dat we niet accepteren dat boven- en onderwereld door elkaar heen lopen'', zei Van Dijk dinsdagavond. De nieuwe bevoegdheid zorgt er volgens hem vooral voor dat er sneller actie ondernomen kan worden, los van vaak langlopende justitiële processen.

BOA'S Raadsleden wilden in dit verhaal vooral ook meer weten over de rol van de boa's, nu die capaciteit wél uitgebreid kan worden, en de vraag of ze voldoende uitgerust zijn om criminaliteit aan te pakken. Van Dijk: ,,De boa's signaleren vooral, wanneer ze bijvoorbeeld illegaliteit vermoeden in bijvoorbeeld een kapperszaak of een pizzeria. Ze kunnen heel snel schakelen met de politie.'' In bepaalde situaties mogen boa's ook een proces verbaal of zelfs een boete opleggen. Wilbrink: ,,Het is een samenspel waarbij we wekelijks met elkaar afstemmen wat er speelt en duidelijke afspraken maken over bevoegdheden en wanneer de politie in charge is.''

DWANGSOMMEN Een andere beleidsmaatregel die Barneveld nu wil invoeren, is de mogelijkheid voor boa's om dwangsommen op te leggen bij harddrugsgebruik en -handel, net zoals nu ook al gebeurt bij mensen die inbrekerswerktuig vervoeren. Dwangsommen werken preventief. ,,Zie het als een soort waarschuwing'', aldus Van Dijk, ,,die we geven aan mensen die zich hiermee bezighouden. Ze worden niet bestraft, maar krijgen wel te horen dat ze met ons te maken krijgen als ze nogmaals worden gesnapt.''

Harrie Wilbrink: ,,Op basis van ervaringen in andere Veluwse gemeenten, zien we dat dit middel goed werkt om de openbare orde te herstellen. Op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit heeft het nog geen resultaten opgeleverd, maar wel op het gebied van lokale drugsdealers. De handel op straat is feitelijk afgelopen."