• import

Meer miljonairs in Barneveld

BARNEVELD Zo’n vijfhonderd huishoudens in de gemeente Barneveld zijn miljonair, wat neerkomt op op 2,6 procent van alle gezinnen. Hiermee is Barneveld één van de koplopers in de regio.

Jannes Bijlsma

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag presenteerde, over de stand van zaken op 1 januari 2016. Drie jaar eerder bleef het percentage miljonairs in Barneveld nog steken op 2,4 procent; er kwamen sindsdien dus enkele miljonairs bij. In vrijwel alle gemeenten in de regio is sprake van een toename.

EXPLOSIEF Procentueel doen enkele gemeenten het ‘beter’ in aantallen huishoudens met meer dan één miljoen euro op de bankrekening. Echt explosief steeg het aantal miljonairs in Renswoude. In 2013 bedroeg het percentage er nog 2,9 procent, dat steeg in drie jaar tijd naar naar 4,3 procent. Hiermee staat Renswoude in de landelijke top 10. De gemeente die daar nog het dichtst bij in de buurt komt, is Putten met 2,9 procent.

In Nijkerk, Scherpenzeel en Woudenberg is 2,1 procent van de huishoudens miljonair. Van deze drie gemeenten groeide het percentage in Scherpenzeel het hardst (+0,6 procent). In Rhenen is 2,2 procent van de bevolking miljonair. In Ede bedraagt het percentage 1,7 procent. Zo ook in Leusden; daar bleef het aantal mensen met een dergelijk dikke beurs gelijk. Dit gold ook voor Amersfoort, met een percentage van één procent. Alleen in Veenendaal waren relatief minder miljonairs binnen de gemeentegrenzen te noteren. Daar daalde het percentage van één naar 0,9 procent.

ANDERHALF KEER MEER Landelijk waren er in Nederland op 1 januari 2016 112.000 miljonairshuishoudens, aldus het CBS, wat neerkomt op 1,5 procent van de Nederlandse bevolking. De meeste daarvan zijn woonachtig in het Noord-Hollandse Laren. Het CBS onderzoekt deze gegevens sinds 2006 en sinds dat jaar werd er elk jaar een toename van het aantal miljonairs geregistreerd, op 2009 na. Op 1 januari 2006 waren er nog 72.000 huishoudens met meer dan een miljoen op de rekening; tien jaar later waren dat er dus ruim anderhalf keer zoveel.

In het onderzoek zijn de waarde van de eigen woning en een eventuele hypotheekschuld niet meegeteld.